FIM Studenti, Aktuálně, Zahraničí 24. 9. 2019

Zahraniční studenti ze čtyř kontinentů zahájili svá studia na FIMce

Autor: Věra Palánová

Silnou stránkou FIM UHK je bohatá mezinárodní spolupráce. Každoročně nabízí svým studentům lákavé studijní či pracovní stáže v mnoha zemích světa. Velmi početná je i komunita zahraničních studentů studujících v Hradci Králové programy FIM vyučované v anglickém jazyce.

To se potvrdilo i v letošním akademickém roce, kdy začátkem semestru na fakultu přijíždí velká skupina studentů ze čtyř kontinentů. Jejich slavnostní přivítání se konalo 20. září 2019 v aule FIM UHK. „Jsme rádi, že se spolupráce se zahraničními univerzitami rozrůstá. Reálně očekáváme příjezd 85 studentů z různých koutů světa. Již tradičně tu máme kolem 30 studentů z Tchaj-wanu, poprvé přijíždí větší skupina z Thajska. Přivítali jsme i čtyři malajské studenty v rámci tzv. kreditové mobility, tj. program Erasmus+, který podporuje výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu,“ říká Kristýna Havlíčková ze zahraničního oddělení FIMky a dodává: „Zahraniční studenti jsou zařazeni do programu Informační management, do bakalářského či magisterského studia. Tzv. krátkodobí studenti zde v Hradci Králové stráví jeden nebo dva semestry.“

Ukrajinští stipendisté spolu s děkanem profesorem Hynkem a proděkanem docentem Kozlem

Novinkou ze strany fakulty je obnovení tradice pomáhat studentům ze zemí zasažených ozbrojenými konflikty, různými katastrofami či zemí s jinak ztíženými podmínkami. Díky spolupráci s organizací Člověk v tísni tak na fakultě začínají studovat Sara Spahic a Amar Tiric z Bosny a Hercegoviny a také dva studenti z ukrajinského Užhorodu Denys Danylko a Serhii Konar. Ti se do Čech dostali díky společné iniciativě vedení fakulty a pardubického hejtmana, který napomohl s kontaktem na místní orgány v Zakarpatské Ukrajině. Všichni čtyři budou mít studium na fakultě zdarma a na pokrytí nákladů spojených se zdejším pobytem dostanou stipendium 15 000 Kč měsíčně. Stipendisté začátek svého pobytu chválí, zvláště pak přátelský přístup lidí, se kterými se na fakultě dosud setkali.

„Člověk v  tísni v Bosně zprostředkovává přenos zkušeností mezi zástupci místních a českých starostů, zástupců neziskového i soukromého sektoru tak, aby získali cenné zkušenosti týkající se efektivní veřejné správy a technologických inovací. Jsem velmi rád, že jsme mohli pomoci i s předvýběrem studentů a věřím, že jim stipendium pomůže v jejich další kariéře, “ dodává Vladislav Vik, koordinátor misí Člověka v tísni na Balkáně a Kavkazu.

V minulosti FIMka pomohla tímto způsobem už studentům z Afghanistánu, Běloruska, Iráku, Kambodže, Pákistánu a Srí Lanky.

„Jsem velice hrdý, že naše fakulta obnovila vlastní program stipendií a že tímto zcela konkrétním způsobem pomůžeme zásadně změnit život několika mladým lidem. Mám velkou radost, že se nám podařilo získat talentované studenty z Užhorodu, protože nejen z děl Ivana Olbrachta, ale i z vyprávění našich rodičů a prarodičů dobře víme, že toho město bývalo součástí Československa. Život místních obyvatel není dnes jednoduchý a loňské výročí 100 let od vzniku republiky nám připomnělo, že bychom svoji pozornost měli věnovat i této poněkud pozapomenuté oblasti. Předchozí absolventi tohoto programu jsou vesměs úspěšní lidé, kteří naši fakultu pomáhají dále propagovat po celém světě. A i proto se už teď těším na listopadovou návštěvu Thavry Thon, naší absolventky z Kambodže, která se stala úspěšnou spisovatelkou a dnes pozitivně ovlivňuje životy tisíců  žen v této vzdálené zemi,“ říká profesor Josef Hynek, děkan FIM UHK.