FIM Zaměstnanci 24. 5. 2019

Rozhlédni se, reaguj, rozmýšlej…

Autor: Dagmar Hrušová

Většina kurzů končívá přáním lektora, aby účastníci měli dostatek příležitostí ve své další praxi aplikovat vše, co se v daném kurzu naučili.

Co když ale lektor končí svůj kurz slovy: „ Přeji vám, abyste své znalosti a dovednosti v životě nikdy nemuseli použít.“? Není tady něco špatně? … Nikoliv. Řeč je totiž o zážitkovém kurzu první pomoci na FIMce.

Více v Telegrafu.