FIM Studenti, Aktuálně 24. 9. 2019

Hack the Way to Zero - soutěž

Škoda Auto a.s. pořádá 26.9. 2019 v Praze v DigiLAbu Hackathon pro studenty magisterského a doktorského stupně studia na téma Elektromobilita a alternativní pohony.