FIM Studenti, Aktuálně 29. 5. 2019

FIM SIM CUP má své první vítěze

Autor: Věra Palánová

Rozvoj manažersko-ekonomických dovedností studentů bylo hlavním cílem prvního ročníku soutěže FIM SIM CUP, kterou pro své studenty všech oborů vyhlásila FIMka ve spolupráci se společností Škoda Auto, a.s.

Do této soutěže konané 29. 5. 2019 v prostorách fakulty se přihlásilo 32 studentů v 9 týmech, převážně z oboru Informační management. Podstata zadání spočívala v simulaci tržního prostředí pomocí informačního systému SAP, kde týmy studentů představovaly jednotlivé firmy a každá z firem se pak prostřednictvím své prodejní strategie snažila o nejlepší hospodářský výsledek. Mezi hlavní kritéria hospodářského úspěchu patřil celkový příjem, dosažená čistá marže, návratnost vlastního kapitálu a podíl vlastního kapitálu vůči cizímu.

Hlavní cenu, stipendium ve výši 15 tisíc korun, si odnesl tým Cobra kai. „Proti nám stálo osm konkurenčních týmů. Díky vzájemné spolupráci a pohotové reakci našeho kolektivu se nám podařilo včas zjistit a analyzovat, jak jednotlivé trhy reagují na nabídku. Na základě toho jsme účelně zaměřili naše cíle pro maximalizaci zisku. Jsme rádi, že jsme splnili svůj cíl a dosáhli nejlepších výsledků,“ hodnotí svou účast v soutěži členové vítězného týmu Michal Bergmann, Michal Prouza, David Illner a Gabriela Kurková. Na druhém a třetím místě se umístily týmy Profíci a Legionáři, a získaly tak odměnu 10 a 5 tisíc korun. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od partnera soutěže, společnosti Škoda Auto, a.s.

„Snahou nás organizátorů bylo podnítit zájem studentů o informační systém SAP, který je v praxi často využíván a jehož výuku vítají jak partnerské firmy fakulty, tak i samotní studenti,“ říká vedoucí organizačního týmu dr. Pavel Čech z Katedry informačních technologií FIM UHK. Jeho slova potvrzuje Ing. Denis Šefara ze společnosti Škoda Auto, a.s.: V automobilce dlouhodobě hledáme cestu, jak tento systém atraktivním způsobem studentům představit. Forma soutěže se zdá být pro první kontakt se SAP-světem ideální. Bylo potěšující, že se někteří studenti nespokojili jen s informacemi určenými pro soutěž, ale zajímali se o procesy na pozadí více do hloubky. “

V budoucnu organizátoři plánují uspořádat podobnou akci i pro ekonomicky zaměřené střední školy, pro které by téma praktického využití informačních technologií mohlo být zajímavým zpestřením výuky.