FIM Studenti, Věda a výzkum, Aktuálně 27. 9. 2019

FIM SIM CUP 2.0 - vyhlášení soutěže

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a společnost Škoda Auto, a.s., si Vás dovolují vyzvat k účasti ve 2. kole soutěže v manažersko-ekonomických dovednostech určené pro všechny studenty FIM UHK.

PROPOZICE
Předmětem soutěže je realizace obchodních aktivit prostřednictvím informačního systému SAP ERP v rámci simulovaného tržního prostředí. Soutěž bude probíhat ve stanoveném počtu virtuálních dní. Podrobný popis pravidel simulace je na disku „N:\Ukazky\Rohrova\FIM SIM CUP 2.0“. Soutěž je určena pro týmy studentů FIM UHK.

Pořadí týmů bude stanoveno na základě hospodářských výsledků po dokončení simulace. Vítězem soutěže bude tým s nejlepším hospodářským výsledkem.

První tři místa budou oceněna mimořádným stipendiem následovně:

1. místo   20 000 Kč
2. místo   12 000 Kč
3. místo     8 000 Kč

 

Pro všechny týmy budou připraveny věcné ceny. Týmy zájemců o účast se mohou do soutěže přihlásit přes stránky soutěže na adrese: http://explorer.uhk.cz/fimsimcup

Podmínky soutěže

  • Soutěže se mohou účastnit týmy studentů všech oborů a forem studia na FIM UHK.
  • V každém týmu musí být alespoň 2 studenti. Maximální počet studentů v týmu je 9. Každý student může zastupovat pouze jeden tým.
  • Soutěž je omezena na maximálně 26 týmů (rozhoduje pořadí přihlášek).

Harmonogram soutěže

  • 31. 10. 2019 - Konečný termín přihlášek
  • 7. 11. 2019 9:00 – cca 15 h - Přípravné soustředění (představení simulace s možností zkušebních kol). Účast na soustředění je dobrovolná.
  • 14. 11. 2019 9:00 – 15:00 - Soutěžní den