Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Stáhněte si průvodce prváka!
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Kontakty vedení

ředitelka Ústavu sociální práce
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

statutární zástupkyně ředitelky
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

zástupce ředitelky pro studium
PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

zástupkyně ředitelky pro zahraniční styky, vědu, výzkum a tvůrčí činnost
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

tajemnice
Ing. Helena Trhoňová

Sekretariát ředitelky Ústavu sociální práce
asistentka ředitelky
Jana Popeláková, DiS.

Studijní oddělení
vedoucí studijního oddělení
Mgr. Kateřina Chaloupková

Sekretariát Oddělení sociální práce a Oddělení sociálních výzkumů Ústavu sociální práce
Věra Sádovská

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 10.3.2015 17:51