Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Stáhněte si průvodce prváka!
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Vědecká rada

Níže naleznete seznam členů Vědecké rady Ústavu sociální práce UHK. 

Předseda

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., ředitelka Ústavu sociální práce UHK

Interní členové

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor UHK

doc. Ing. Václav Janeček, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti UHK

prof. PhDr. Jana Levická, PhD., Ústav sociální práce UHK

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., zástupkyně ředitelky Ústavu sociální práce UHK

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UHK

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty UHK

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UHK

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Pedagogická fakulta UHK

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc., Ústav sociální práce UHK

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Ústav sociální práce UHK

PhDr. Martin Smutek, Ph.D., Ústav sociální práce UHK


Externí členové

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., ředitelka Institutu edukologie a sociální práce Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově, SR

doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD., Katedra sociální práce Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku, SR

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., proděkan pro mezinárodní spolupráci a vzathy s veřejností Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, SR

prof. ThDr. Zdeněk Kučera, emeritní profesor

doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, PhD., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., proděkanka pro rozvoj Pedagogické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě, SR

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., vedoucí Katedry sociální práce Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku, SR

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D., proděkan pro studijní záležitosti Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

prof. PhDr. Vladimír Wolf, emeritní profesor UHK

doc. Taťjana Pergler, Ph.D., ředitelka 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Praze


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
9. 6. 2014 
Interní dokumenty
9. 6. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Popeláková Jana, 5.5.2017 9:41