Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

O ústavu

Ústav sociální práce je vysokoškolským ústavem Univerzity Hradec Králové. Jeho posláním je rozvíjet společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce. Založením ústavu získala Univerzita Hradec Králové konečnou podobu vysoké školy sdružující pět oborově specializovaných součástí. Ve všech oborech zajišťovaných ústavem studuje celkově téměř 600 studentů.


Studijní nabídka ústavu se dlouhodobě těší velkému zájmu středoškolských studentů i pracovníků již působících v sociálních službách, kteří si studiem doplňují vzdělání. Ústav sociální práce v současné době garantuje následující studijní obory:

 • tříleté bakalářské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma
  • Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností - kombinovaná forma
  • Sociální a charitativní práce - prezenční i kombinovaná forma
 • navazující dvouleté magisterské studijní obory:
  • Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma
  • Social Work - prezenční forma (placené studium v anglickém jazyce)
 

Pro další informace o studijních oborech přejděte na stránku vyhledávače oborů.

Ústav sociální práce je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
 

 

 

Naposledy upraveno: Myška Karel, 18.4.2016 17:12