Co Vás zajímá?
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Archiv projektů

Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů (CZ.1.07/2.2.00/15.0015)
Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 - 29. 2. 2013 (29 měsíců)


Název projektu: Průzkum potřebnosti sociálních služeb na území města Hradec Králové, 2009

Projekty Specifického výzkumu
rok 2011
Název projektu: Příběhy sociálních pracovnic a pracovníků, kteří nemlčeli
Hlavní řešitelka: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

 

Název projektu: Pilotní studie úrovně právního vědomí sociálních pracovníků
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

 

Název projektu: Evropeizace sociální práce - Evropská dimenze a trendy v oblasti sociální politiky a rodiny jako subjektu sociální práce a sociální politiky
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

 

Název projektu: Důvěra a důvěřivost v sociální práci
Hlavní řešitel: PhDr. Josef Zita

 

Název projektu: Adaptační proces seniorů na život v ústavní péči
Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.

 

rok 2012
Název projektu: Analýza dopadů sociální reformy na právo sociálního zabezpečení
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek

 

Název projektu: Mezigenerační solidarita v NZDM
Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.

 

Název projektu: Zkušenosti žáků 6. a 8. tříd v Hradci Králové s vybranými rizikovými jevy
Hlavní řešitelka: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

 

Název projektu: Činnost orgánů justice očima klientů sociálních služeb
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

 

Název projektu: Sociální stát v době „post-industriální“ a podoby flexibilizace práce v sociální práci
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

 

rok 2013
Název projektu: Vliv organizační kultury na rozhodovací strategie sociálních pracovnic
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek

 

Název projektu: Industrializace služeb sociální práce a proměny profesiografie sociální práce
Hlavní řešitel: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Naposledy upraveno: Schwarzová Jana, 22.7.2014 12:19