Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Stáhněte si průvodce prváka!
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Věda a zahraniční styky

Referát vědy zpracovává agendu grantových projektů řešenými na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.  Dále zajišťuje procesy související s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem. Zaštiťuje aktivity v rámci podpory výzkumu a publikační činnosti.

Vědecká činnost  pracovníků FF UHK podléhá pravidlům stanoveným Zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 a platnou
Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.

Kritéria hodnocení vědecké činnosti pracovníků jsou blíže specifikována ve Výnosu děkanky č. 6/2017.

Tabulku sloužící k výpočtu aktuální odměny naleznete zde a Seznam prestižních nakladatelství zde.

Referát zahraničních styků má na starosti podporu a zajištění mezinárodních kontaktů a mobilitu studentů a pedagogů  Ústavu sociální práce.  Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

Agenda oddělení zahrnuje:
  • poskytování informací o možnostech studia nebo výměnných pobytů v zahraničí pro studenty i pedagogy
  • organizaci stipendijních pobytů pro zahraniční i české studenty ÚSP
  • organizaci výukových pobytů a stáží akademických pracovníků ÚSP

kontakt
 
Jana Popeláková, DiS.
a: budova E, místnost 51010
e: jana.popelakova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1520
 
 
JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
a: budova E​, místnost 52470
e: olga.sovova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1541


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
29. 7. 2014 
Interní dokumenty
29. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Řezníčková Zuzana, 4.9.2017 14:54