Co Vás zajímá?
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Informace pro studenty

S veškerými otázkami studijního charakteru na Ústavu sociální práce se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě  se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro platby za žádosti je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 15990, konstantní symbol 0379. Podrobné informace o výši plateb naleznete ve směrnici č. 7/2013 - úhrady za administrativní a mimořádné úkony a služby.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:35