Co Vás zajímá?
Noc vědců 2018 se blíží
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Oznámení6. 10. 2017

Sociální stipendium 2017/2018

Žádosti o sociální stipendium se podávají do 15. 11. 2017 prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání sociálního stipendia.
Student vyplněný formulář spolu s potvrzením z ÚP předloží ve stanoveném termínu na studijní oddělení.
Student podávající žádost o sociální stipendium musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet.


6. 10. 2017

Ubytovací stipendium 2017/2018

Žádosti o ubytovací stipendium se podávají v termínu od 16. 10. do 15. 11. 2017.
Žádost se podává elektronicky prostřednictvím STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Stipendia studenta.
Student podávající žádost musí mít ve STAGu vyplněn bankovní účet (Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta), teprve poté je zpřístupněna žádost.
Přehled obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium je uveden v příloze č. 1 Stipendijního řádu UHK.
Pro každý ak. rok je třeba podat novou žádost! 


18. 9. 2014

Změna hesla

Změna hesla je možná po telefonu na Studijním oddělení ÚSP UHK.