Co Vás zajímá?
Pozvánka na promítání dokumentu o migraci
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Oznámení4. 10. 2018

Ubytovací stipendium 2018/2019

Žádosti o ubytovací stipendium se nově již NEPODÁVAJÍ!
Stipendium je přiznáno a vyplaceno automaticky na základě vyhodnocení údajů ve STAGu (trvalé bydliště).
Student musí mít ve STAGu vyplněn bankovní účet (Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta).
Přehled obcí vyloučených z nároku na ubytovací stipendium je uveden v příloze č. 1 Stipendijního řádu UHK.
 


4. 10. 2018

Sociální stipendium 2018/2019

Žádosti o sociální stipendium se podávají do 15. 11. 2018 prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání sociálního stipendia.
Student vyplněný formulář spolu s potvrzením z ÚP předloží ve stanoveném termínu na studijní oddělení.
Student podávající žádost o sociální stipendium musí mít ve STAGu v části Moje studium - Moje údaje - Úprava osobních údajů studenta vyplněn bankovní účet.


18. 9. 2014

Změna hesla

Změna hesla je možná po telefonu na Studijním oddělení ÚSP UHK.