Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Studuj sociální práci!
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Výuku na FF UHK obohacují zahraniční odborníci
Zajímavé přednášky na ÚSP

Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Na záložkách této stránky jsou uvedeny základní informace k státním závěrečným zkouškám a k požadavkům na zpracování a odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací.
Termíny státních závěrečných zkoušek se řídí harmonogramem akademického roku a jsou zveřejňovány ve studijním informačním systému (více v záložce "SZZ").
Vysokoškolské kvalifikační práce (obsah, forma, způsob odevzdání) se řídí směrnicí ředitelky ÚSP č. 9/2015 a odevzdávají se v systému eVŠKP (více v záložce "kvalifikační práce").

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 11.12.2016 11:32