Co Vás zajímá?
Pozvánka na promítání dokumentu o migraci
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Na záložkách této stránky jsou uvedeny základní informace k státním závěrečným zkouškám a k požadavkům na zpracování a odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací.
Termíny státních závěrečných zkoušek se řídí harmonogramem akademického roku a jsou zveřejňovány ve studijním informačním systému (více v záložce "SZZ").
Vysokoškolské kvalifikační práce (obsah, forma, způsob odevzdání) se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 17/2018, kterou doplňuje Metodický pokyn ředitele ÚSP FF UHK č. 1/2018. Dokumenty naleznete v záložce O ústavu/Dokumenty ÚSP. Závěrečné práce se odevzdávají se v systému eVŠKP (více v záložce "kvalifikační práce").

Naposledy upraveno: Popeláková Jana, 12.10.2018 13:52