Co Vás zajímá?
Noc vědců 2018 se blíží
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Na záložkách této stránky jsou uvedeny základní informace k státním závěrečným zkouškám a k požadavkům na zpracování a odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací.
Termíny státních závěrečných zkoušek se řídí harmonogramem akademického roku a jsou zveřejňovány ve studijním informačním systému (více v záložce "SZZ").
Vysokoškolské kvalifikační práce (obsah, forma, způsob odevzdání) se řídí výnosem děkanky FF UHK č. 22/2017, kterou doplňuje Metodický pokyn ředitele ÚSP FF UHK č. 1/2018. Závěrečné práce se odevzdávají se v systému eVŠKP (více v záložce "kvalifikační práce").

Naposledy upraveno: Popeláková Jana, 18.4.2018 9:50