Co Vás zajímá?
Pozvánka na promítání dokumentu o migraci
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

Ústav sociální práce nabízí akreditované kurzy pro sociální pracovníky.

6901 - INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Časová dotace
: 6 hodin
Číslo akreditace: 2013/0568-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Datum konání: 22. 6. 2015
Cena kurzu: 900 Kč
Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2015
Minimální počet účastníků: 12
Lektoři: Mgr. Radka Janebová, Ph.D.,  Mgr. Olga Landová

Anotace:
Absolventi kursu budou mít znalosti o možnostech využití individuálního plánování (posouzení životní situace rodiny a dítěte, vyhodnocení situace, tvorba plánu a jeho vyhodnocování) v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí. Absolventi kursu získají dovednost individuálního plánování (posouzení životní situace rodiny a dítěte, vyhodnocení situace, tvorba plánu a jeho vyhodnocování) v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí.

Program:
1. Úvod k tématu
2. Posouzení a vyhodnocení životní situace klienta v kontextu SPOD
3. Proces tvorby individuálního plánu v oblasti SPOD

Přihlášku posílejte mailem na adresu vera.sadovska.2@uhk.cz. Do předmětu uveďte „DVSP 0577000115“. Do těla mailu uveďte název kurzu, jméno a příjmení účastníka a datum narození.
 
-----------------------------------------------------------

6902 - SPOLUPRÁCE A CASE MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ PRÁCI NA OBECNÍCH ÚŘADECH

Časová dotace: 16 hodin
Číslo akreditace: 2013/0570-SP
Cílová skupina: sociální pracovníci
Datum konání: 25. - 26. 6. 2015
Cena kurzu: 2755 Kč
Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2015
Minimální počet účastníků: 12
Lektoři: Mgr. Radka Janebová, Ph.D., Mgr. Jan Vrbický
 
Anotace:
Absolventi kursu budou mít znalosti o účelu a principech spolupráce v oblasti sociální práce ve veřejné správě, o metodě case managementu, jejích typech a fázích
a o jejím specifickém nástroji – případové konferenci. Účastníci se naučí aplikovat metodu case managementu do své praxe, získají dovednost „síťování“
a naučí se využívat nástroj „případové konference“ v rámci case managementu.

Program: 
1. den
a) Vymezení typů spolupráce, zásad spolupráce a problémů při spolupráci organizací sociální práce
b) Vymezení case managementu ve veřejné správě
c) Případové konference jako nástroj case managementu

2. den
a) Reflexe využití poznatků z minulého setkání v praxi SPOÚ a zpětné vazby k úkolům
b) Realizace case managementu ve veřejné správě
c) Realizace PK a využití výstupů


Přihlášku posílejte mailem na adresu vera.sadovska.2@uhk.cz. Do předmětu uveďte „DVSP 0577000215“. Do těla mailu uveďte název kurzu, jméno a příjmení účastníka a datum narození.

Naposledy upraveno: Hloušek Jan, 18.5.2015 12:20