Co Vás zajímá?
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

O oddělení

Oddělení sociálních výzkumů ÚSP UHK funguje od 15. 5. 2011, kdy bylo založeno v souvislosti se vznikem Ústavu sociální práce UHK. Postavení oddělení bylo zakotveno v organizační směrnici Ústavu sociální práce UHK ze dne 11. 5. 2011 (Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 6/2011).

Oddělení sociálních výzkumů Ústavu sociální práce UHK se zaměřuje na aktuální soudobý výzkum v oblasti sociálních věd, specificky pak v oblasti sociální práce. Klíčovou agendu v současné době představuje vnitřní grantový systém podpory studentské výzkumné činnosti (SPEV). V rámci oddělení sociálních výzkumů jsou podávány také výzkumné záměry na grantové agentury celorepublikového a evropského významu, především pak v oblasti tzv. základního výzkumu (v prvé řadě agentura GAČR).  

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:38