Co Vás zajímá?
Noc vědců 2018 se blíží
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

O oddělení

Oddělení sociální práce navazuje na poslání Ústavu sociální práce – rozvíjet společensky potřebná studia zaměřená na různé oblasti sociální práce. Oddělení funguje od 15. 5. 2011, kdy bylo založeno v souvislosti se vznikem Ústavu sociální práce UHK. Postavení oddělení bylo zakotveno v organizační směrnici Ústavu sociální práce UHK ze dne 11. 5. 2011 (Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 6/2011). Oddělení sociální práce realizuje bakalářské studijní obory Sociální práce v prezenční a kombinované formě, Sociální práce ve veřejné správě v kombinované formě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností v kombinované formě a Sociální a charitativní práce v prezenční a kombinované formě. Rovněž navazující magisterský studijní obor Sociální práce v prezenční a kombinované formě.

Hlavní cíle Oddělení sociální práce a sociální politiky vycházejí z priorit Dlouhodobého záměru Ústavu sociální práce UHK, jimiž jsou kvalita a relevance, otevřenost, efektivita a financování.

Za klíčové aktivity jsou považovány:
 
  1. příprava kvalitních profesionálů pro odbornou praxi (spolupráce se středními školami – oslovení a motivování uchazečů o nabízené obory; inovace studijních programů ve vazbě na společenské a profesní závazky a poptávku na trhu práce včetně zefektivnění forem a metod vzdělávání; partnerství se zařízeními pro výkon odborné praxe studentů)
  2. podpora mezinárodní spolupráce v oblasti výuky a výzkumu (mobility studentů a pedagogů v rámci vybraných programů a projektů, odborné stáže, workshopy, konference; internacionalizace ve vzdělávání formou výuky v cizím jazyce na ÚSP)
  3. zvyšování potenciálu lidských zdrojů (kvalifikační růst akademických pracovníků; vytváření specificky zaměřených vědeckých týmů pro realizaci výzkumných a vývojových úkolů v oblasti sociální práce a sociální politiky; aktivní účast v profesních a veřejných seskupeních, která řeší otázky vzdělávání a praxe v sociální oblasti)

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 19.3.2015 10:38