Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Maskot ÚSP
Široká nabídka odborných studentských praxí v Česku i v zahraničí
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  14.02.2017 - 05.03.2017

  Výzva k podání návrhu projektů Specifického výzkumu pro rok 2017

  Ředitelka Ústavu sociální práce vyzývá řešitele k podávání návrhu projektů specifického výzkumu v oblasti sociální práce pro rok 2017

  Témata musí navazovat na vědeckou, výzkumnou, projektovou a tvůrčí činnost ÚSP.
  Uzávěrka přihlášek: 4. 3. 2017.
  Délka projektu:do 31. 5. 2018; v případě vědecko-výzkumného záměru, který vyžaduje dlouhodobé řešení, zejména s ohledem na výstupy, lze udělit grant do 31. 12. 2018.
  Obhajoba výsledků projektu: průběžná obhajoba leden 2018, červen 2018, leden 2019.
  Upozornění pro řešitele: roční vyúčtování finančních prostředků je třeba provést vždy k 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  Složení hodnotící komise: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D., prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D., doc.MUDr. Alena Vosečková, CSc., Ph.D., Ing. Helena Trhoňová, Jana Popeláková, Dis.
  Strukturu výzkumného záměru zapracuje žadatel do příslušného formuláře.

  Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 3/2016 dostupné zde.
   
  Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
  Ředitelka ÚSP UHK


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 14.2.2017 8:47