Co Vás zajímá?
Pozvánka na mezinárodní konferenci
Pozvánka na seminář o pěstounské péči
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  02.05.2016

  ÚSP potvrdil řádné členství v ASVSP

  29. dubna 2016 proběhla na Ústavu sociální práce konzultace s Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).

  Konzultace jsou nástrojem, který poskytuje školám sociální práce zpětnou vazbu, zda a jak je dodržován Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Zároveň jsou konzultace podmínkou dosažení řádného členství v ASVSP. Proběhlo celkem jedenáct konzultací dle okruhů Minimálního standardu vzdělávání. Z českých škol sociální práce přijeli jednotlivé okruhy konzultovat Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (Teorie a metody sociální práce), PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (Filozofie a etika), Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. (Etnické a menšinové skupiny; Sociální patologie), PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (Metody a techniky výzkumu; Sociologie), Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (Praxe a supervize); Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (Sociální politika), Mgr. Radim Žiška (Základy práva), Mgr. Zuzana Nováková (Psychologie) a Mgr. Hana Svobodová (Zdraví a nemoc).
  Konzultační skupina na závěr konzultace konstatovala, že výuka sociální práce na ÚSP splňuje všechny body MS. ÚSP si tak podrží řádné členství v ASVSP. • Více z Novinky

020 004 037 044 046

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 2.5.2016 14:2