Co Vás zajímá?
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
  02.05.2016

  ÚSP potvrdil řádné členství v ASVSP

  29. dubna 2016 proběhla na Ústavu sociální práce konzultace s Asociací vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP).

  Konzultace jsou nástrojem, který poskytuje školám sociální práce zpětnou vazbu, zda a jak je dodržován Minimální standard vzdělávání v sociální práci. Zároveň jsou konzultace podmínkou dosažení řádného členství v ASVSP. Proběhlo celkem jedenáct konzultací dle okruhů Minimálního standardu vzdělávání. Z českých škol sociální práce přijeli jednotlivé okruhy konzultovat Doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (Teorie a metody sociální práce), PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (Filozofie a etika), Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. (Etnické a menšinové skupiny; Sociální patologie), PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (Metody a techniky výzkumu; Sociologie), Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (Praxe a supervize); Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. (Sociální politika), Mgr. Radim Žiška (Základy práva), Mgr. Zuzana Nováková (Psychologie) a Mgr. Hana Svobodová (Zdraví a nemoc).
  Konzultační skupina na závěr konzultace konstatovala, že výuka sociální práce na ÚSP splňuje všechny body MS. ÚSP si tak podrží řádné členství v ASVSP. • Více z Novinky

020 004 037 044 046

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 2.5.2016 14:2