Co Vás zajímá?
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
  09.03.2016

  Seminář k životnímu jubileu JUDr. Miroslava Mitlöhnera, CSc.

  Akademický pracovník ÚSP JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. oslavil v plném pracovním nasazení, vědecké a pedagogické svěžesti 80 let svého života.

  K jeho poctě uspořádali pracovníci ÚSP seminář “ Interdisciplinární otázky sociální práce “, kterého se zúčastnili rovněž externí spolupracovníci ÚSP. 
  Na semináři se jubilant podělil s kolegy o své životní a pracovní zkušenosti a připomenul období vytváření Katedry sociální politiky a sociální práce v rámci PdF a vznik samostatného ÚSP. Výsledky živé odborné diskuse budou zachyceny v kolektivní monografii. Jubilantovi přejeme hodně zdraví, síly a spokojenosti do dalších let.

  Více fotografií ze semináře naleznete na Facebooku ÚSP www.facebook.com/uhk.usp. • Více z Novinky

IMG_5728 IMG_5699 IMG_5700 IMG_5686

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 9.3.2016 16:20