Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Maskot ÚSP
Široká nabídka odborných studentských praxí v Česku i v zahraničí
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  14.02.2017 - 07.03.2017

  Praktické stáže ERASMUS+ 2016/2017

  Ústav sociální práce vyzývá tímto studenty/studentky k podání přihlášek pro praktickou stáž v rámci programu ERASMUS+ v akademickém roce 2016/2017.

  Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace se sociálním a zdravotně-sociálním zaměřením z Programové země, tzn. členské a nečlenské země EU.
   
  Nabízíme:
  • kontakty na pracoviště v zemích: MALTA, ŠPANĚLSKO, SARDINIE, PORTUGALSKO
  • získání 15 kreditů
  • mimořádné stipendium
   
   

  Podmínky pobytu:

  • minimální délka stáže 2 měsíce
  • návrat nejdéle 31. 7. 2017
  • stáže se může zúčastnit student/ka, který/á je řádně zapsán/a do akreditovaného Bc. nebo Mgr. studijního programu na ÚSP – prezenční i kombinované formy studia
   
   
  Přihlášky se podávají e-mailem do 6. března 2017, 24 hod., na adresu: olga.sovova@uhk.cz, v kopii nutno zaslat též: jana.popelakova@uhk.cz.
   
  Náležitosti přihlášky:
  • Jméno a příjmení studenta/studentky
  • Studijní obor a ročník studia
  • Vybraná přijímající organizace/země
  • Popis zapojení studenta do vědeckých a dalších aktivit ÚSP v průběhu dosavadního studia
  • Motivační dopis v českém a anglickém jazyce

  Hodnocení provede tříčlenná hodnotící komise ve složení:
  ·    zástupkyně ředitelky pro vědu a zahraniční styky, zástupce ředitelky pro studium, tajemnice  ÚSP

  Kritéria hodnocení:
  ·         prospěch, zapojení do aktivit, ročník studia, pořadí přihlášky
   
  Sdělení o zařazení/nezařazení obdrží student/ka  e-mailem do 10. března 2017.
   
  V Hradci Králové dne 13. února 2017
   
   

  Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D
  zástupkyně ředitelky ÚSP pro zahraniční styky, vědu, výzkum a tvůrčí činnost


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Křížová Radana, 14.2.2017 13:19