Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP
  27.09.2017

  14. Hradecké dny sociální práce přilákaly třicet zahraničních účastníků

  Ústav sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové úspěšně uspořádal 14. ročník mezinárodní konference Hradecké dny sociální práce, tentokrát s podtitulem Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Novinkou v programu byl seminář pro veřejnost věnovaný významu nutriční podpory v sociální péči. Celkem na konferenci zavítalo tři sta účastníků z řad odborníků, absolventů i studentů.

  Konference se konala 22. a 23. září 2017 v Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové. V rámci úvodních příspěvků i jednání specializovaných sekcí prodiskutovali účastníci, kteří přijeli nejen z České republiky, Slovenska či Polska, ale také z Taiwanu, Arménie, Norska, Portugalska, Rumunska nebo Ukrajiny aktuální témata v oboru, ať již z akademického či praktického úhlu pohledu. Zahraničních odborníků dorazilo celkem třiadvacet, k nim se přidalo i osm zahraničních studentů. 
   
  Hlavní referát na téma Budoucnost sociální práce v ČR pronesl Mgr. David Pospíšil z ministerstva práce a sociálních věcí, na něho navázal prof. Oldřich Chytil z Ostravské univerzity v Ostravě se zamyšlením nad otázkou, zda vůbec může být sociální práce nástrojem podpory sociální změny. Páteční odpoledne bylo věnováno jednání v šesti sekcích. První z nich se zabývala kritickou sociální prací jako nástrojem podpory sociální změny. Druhá sekce diskutovala na téma člověk a jeho sociální prostředí a třetí sekce byla věnována spirituální sociální práci coby nástroji podpory sociální změny. Účastníci jednání čtvrté sekce se zamýšleli na tím, jak by měli sociální pracovníci reagovat na sociální změny v kontextu radikalizace společnosti. Příspěvky v páté sekci byly věnovány sociální práci jako výzvě a příležitosti pro změnu. V poslední, šesté sekci se hovořilo anglicky o mezinárodních otázkách sociální práce. 
   
  Doprovodný program letos přilákat všechny posluchače z řad odborné i laické veřejnosti, kteří se chtěli dozvědět více o významu nutriční podpory s sociální péči. Hlavní příspěvek proslovil přednosta III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. Luboš Sobotka. Součástí byly i ochutnávky pro nutriční podporu nemocných. V sobotu pokračovalo setkání účastníků ve vybraných sekcích.  


   
   


 • Více z Novinky

P1070056 P1070103 P1070111 P1070097 P1070121 P1070150 P1070179 P1070184 P1070209 P1070234 P1070307 P1070313 P1070323 P1070333 P1070339 P1070346 P1070378 P1070371 P1070091

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 29.1.2018 16:18