Aktuality

Dodatečné přijímací řízení

PdF → 30.05.2016 - 05.08.2016

Děkan Pedagogické fakulty UHK vypisuje dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný navazující magisterský...

Vítejte na FIM - přednáška pro prváky

FIM → 25.08.2016 - 25.08.2016

Chystáš se v září poprvé na FIMku? Právě pro Tebe jsme připravili přednášku Vítejte na FIM, která začíná 25. srpna...

Online marketing v praxi - kurz

FIM → 23.05.2016 - 23.09.2016

Studenti FIMky se mohou do 23.9.2016 zapsat do kurzu Online marketing v praxi, kterým je provedou zástupci...

Konference EASSW 2017

ÚSP → 08.07.2016 - 08.10.2016

Byly zprovozněny webové stránky konference EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference - Social Work Education in Europe:...

Podařilo se nám

Studentka archivnictví v Anglii vytvořila svou vlastní výstavu

FF → 13.07.2016

Chtěla zažít něco nového, rozšířit si obzory, zvýšit své odborné kompetence a zdokonalit se v cizím jazyce. Vše se jí díky vlastním schopnostem, znalostem, odvaze i programu Erasmus+ a finanční podpoře mezinárodního centra pro archivní výzkum ICARUS povedlo na výbornou.

Byla zahájena letní škola pro studenty z Hong Kongu a Hullu

FIM → 11.07.2016

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a partnerské univerzity City University of Hong Kong a University of Hull (Velká Británie) pořádají 4-týdenní studentskou výměnu v rámci letní školy 2016.

Filozofickou fakultu řídí od července obměněné vedení

FF → 07.07.2016

Přestože post děkanky Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové obhájila i do dalšího čtyřletého funkčního období Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., na pozicích proděkanů hradecké fildy k personálním změnám došlo.

Středisko Augustin navštívili kolegové ze Slovenska

UHK → 27.06.2016

Středisko Augustin navštívili v rámci programu Erasmus+ kolegové z Katolícke univerzity v Ružomberku. Těší nás, že UHK může sdílet dobrou praxi a odborné znalosti v oblasti VŠ podpory studentů se specifickými potřebami.

Setkání pracovníků neziskových organizací

ÚSP → 21.06.2016

Ústav sociální práce uspořádal dne 21.6.2016 setkání pracovníků nestátních neziskových organizací z oblasti sociálních služeb, u kterých realizují studenti oboru sociální práce své pravidelné odborné praxe. Těmto pracovníkům byly prezentovány informace z průběhu realizace projektu financovaného z Norských fondů. Pracovníci byli seznámeni s programem a zaměřením odborných stáží vědeckých pracovníků.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

ÚSP → 21.06.2016

Na konci dubna proběhla na Ústavu sociální práce konzultace s Asociací vzdělavatelů v sociální práci (více zde). Nyní také dorazila závěrečná zpráva z této, pro ÚSP, velmi prestižní události.

Náhradní mateřství- téma diskutované odbornou i laickou veřejností

ÚSP → 21.06.2016

Pracovníci ÚSP se dlouhodobě odborně zabývají různými aspekty rodinného života, včetně náhradního mateřství. Jde o závažný lidský, společenský i právní problém, kterému se věnují rovněž média. Tento článek přinesl deník Právo 16. 6. 2016.

Meeting projektu Mascil v Hradci Králové

PřF → 21.06.2016

V Hradci Králové se v polovině června sešli řešitelé mezinárodního projektu 7. Rámcového programu EU MaSciL (Mathematics and Science in Life).

Pedagogická fakulta ocenila nadané studenty v soutěži SOČ

PdF → 18.06.2016

Ve dnech 17. - 18. června probíhala v Hradci Králové 38. Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti. Ocenění za Univerzitu Hradec Králové udíleli rektor univerzity prof. Josef Hynek a představitelé všech fakult.