Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

9/2008

Téma I – Voda a archeologie

 • Dagmar DRESLEROVÁ: Dynamická historie údolí středního Labe v holocénu

 • Ivan PAVLŮ: Voda v neolitickém domě

 • Radomír TICHÝ, Milan SLEZÁK, Hana DOHNÁLKOVÁ: Nákolní stavby doby kamenné v alpském okruhu

 • Petr ŠÍDA, Jan PROSTŘEDNÍK: Voda jako formativní činitel archeologických situací

 • Vladimír SALAČ: Doprava a obchod na Labi v době laténské

 • Richard THÉR: Doverský objev, sešívané plankové lodě a námořní plavba v době bronzové

 • J. Kateřina DVOŘÁKOVÁ: Mořský hřebec z Glendalough

 • Pavel HORNIK: Výpovědní možnosti germánských bažinných nálezů

 • Eduard DROBERJAR: K významu řek v době římské, zejména v barbariku

 • Rostislav NEKUDA: Využití vody ve středověké vesnici

Téma II – Stavební experiment a rekonstrukce

 • Marianne RASMUSSEN: Teorie o rekonstrukci prehistorického domu a experimentální archeologii

 • Martin MILLETT: Raně středověké stěny a střechy: případová studie

 • Holger SCHMIDT: Pravidla pro prezentaci dat získaných v terénu

 • Jochen KOMBER: O rekonstrukci pravěkých halových domů z technického pohledu

 • Wolfgang F.A. LOBISSER: Stavba systémů oválných příkopů a domů ve středním neolitu

 • Aurélia ALLIGRI: Stavba nadzemní sýpky podle archeologických dokladů z raně středověkého sídliště

 • Francesco MENOTTI, Elena PRANCKENAITE: Pravěké techniky stavby nákolních osad: zavádění dřevěných kůlů do jezerních sedimentů

 • Wolfgang F.A. LOBISSER: Rekonstrukce keltských domů v Burgebergu ve Schwarzenbachu

Téma III – Public archaeology

 • Karola MÜLLER: Doba kamenná na televizních obrazovkách: Úspěšný program o „živé vědě“ v německé televizi

 • Carolyn FORREST: Spojení experimentální archeologie a living history ve sféře kulturního dědictví

 • Maria S. ELENA, Juan T VALDEZ, Francisco M. JIMÉNEZ, David G. GONZÁLEZ, Mária F. de Heredia HERNÁNDEZ, Francisca P. HUERTAS, Patricia O. DURÁN: Projekt Algaba v Rondě: sjednocený přístup k experimentální archeologii

 • Clara MASRIERA I ESQUERRA: Prezentace archeologických lokalit veřejnosti: ruiny versus rekonstrukce

 • Lara COMIS: Dioráma (re)konstrukce a experimentální archeologie


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:57