Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

8/2007

Téma I - Archeologie agresivity

Články a eseje

 • Kateřina KONÁŠOVÁ: Zranění a nemoci paleolitického člověka

 • Daniel STOLZ: Válčení u prvních zemědělců

 • Markéta KONČELOVÁ: Herxheim - odpověď na otázku krizového vývoje na konci kultury s lineární keramikou?

 • Jan TUREK: Počátky válečnictví v eneolitu

 • Luboš JIRÁŇ: Velké stěhování národů doby bronzové?

 • Milan SALAŠ: Lidské oběti jako projev agresivity v době bronzové

 • Ondrej ŠEDO: Lze bránit refugium? Naděje a strach lidí vyzbrojených kamením

 • Martin GOLEC: Cesta do podsvětí: Býčí skála

 • Jiří WALDHAUSER, Tomáš MANGEL, Petr ONDROUŠEK: Agresivita Keltů v Čechách: zprvu jako motor reprodukce a poté zániku jejich civilizace

 • Eduard DROBERJAR: Boje v barbariku a římské tábory na Moravě

 • Rostislav NEKUDA: Chladné a palné zbraně ze Mstěnic jako doklad agresivity středověku

 • Bohumír DRAGOUN, Václav MATOUŠEK, Jan TUČEK: Experimentální stavba modelu polního opevnění ze třicetileté války v Uhřínově

Téma II - Klasikové experimentální archeologie

Články a eseje

 • John M. COLES: Dřevo, práce se dřevem a dřevěné domy v pravěku

 • Peter J. REYNOLDS: Vědecký základ rekonstrukcí pravěkých a proto-historických domů

Rozhovory

 • Roeland PAARDEKOOPER hovořil s Hans-Ole HANSENEM nejen o dánském centru v Lejre: Vnímání minulosti

 • Radomír TICHÝ a Hana DOHNÁLKOVÁ se synem Léonce DEMAREZE o belgickém Archeoparku Aubechies a jeho zakladateli: Když se Léonce Demarez rozhodl vybudovat Archeopark Aubechies, měli ho za snílka...

Rekonstrukce

 • Milan JANČO: "Archeoskanzen" historického města: archeologické nálezy prezentované na místě

 • Milan SLEZÁK: K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. století


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:56