12/2011

Téma I – Různé role kamene v archeologii

  • Petr KVĚTINA: Puakulaba a Julie

  • Vít PROUSEK, Radomír TICHÝ: Na rozměrech záleží

  • Václav DRNOVSKÝ: Příspěvek k problematice dílen a výrobního řetězce broušené industrie

  • Jan KNOTEK, Radomír TICHÝ: Vrtání broušených seker v neolitu. O úloze zkušenosti a dovednosti

  • Jaroslav ŘÍDKÝ, Erhan BICAKCI: Kamenné artefakty odjinud

  • Radomír TICHÝ: Neolitické chrámy na ostrově Malta. Kam zmizel kámen?

  • Petr ŠÍDA, Jan PROSTŘEDNÍK,  Britta RAMMINGER: Jistebsko- deset let výzkumu neolitických těžebních areálů v Jizerských horách

  • Martina PAJEROVÁ: Nálezy broušené industrie ve vyšších nadmořských výškách a problém jejich interpretace

  • Ivan PAVLŮ: Ergonomické tvarování kamenných drtidel

  • Josef HLOŽEK, Petr MENŠÍK: Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep

  • Jan TUREK: Kamenné nátepní destičky jako mužské ozdoby

  • Jana HÁJKOVÁ: Kam plují bohuslänské lodě?

  • Alžběta DANIELISOVÁ, Tomáš MANGEL, Václav DRNOVSKÝ: Kamenné rotační mlýny a jejich význam v době laténské

  • Richard THÉR, David MARŠÁLEK: Experimentální pálení vápna na základě archeologických dokladů z doby římské

Téma II – Varia

  • Jan TUREK: Sặpậnța, veselý hřbitov

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:59