Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

10/2009

Téma I – Oheň a archeologie

 • Michal LUTOVSKÝ: Oheň v pohřebních obřadech raně středověkých Slovanů

 • Miloš GREGOR: Oheň a hlina

 • Roberto DERIU: Od bucchera k šedému zboží: důležitost výpalu

 • Richard THÉR, Jan PROSTŘEDNÍK: Požáry sídlišť v mladší době bronzové: nehody či záměrná lidská aktivita?

 • Petr ŠÍDA: Mezolitická ohniště z Českého ráje a jižních Čech

 • Miroslaw KARBOWNICZEK, Ireneusz SULIGA, Wladyslaw WEKER: Experimentální tavba v železářské peci se zahloubenou nístějí

 • Miroslav DUDÍK: Svaté zoroastrijské ohně a jejich svatyně

 • Faustine SAPPA, Bertrand ROUSSEL: Techniky rozdělávání ohně od počátků do současnosti

 • Miroslav KRÁLÍK, Jiří SVOBODA: Oheň: ovládnutí nového živlu a první využití jeho energie

 • Richard THÉR, Eduard DROBERJAR: Technologie výroby vápna a její nejstarší přímé doklady na našem území

 • Jan TUREK: Oheň – alternativa v cestě na věčnost. Význam kremace v mladším eneolitu střední Evropy

Téma II – Prostorová analýza v archeologii

 • Jiří SVOBODA, Martin NOVÁK: Modelové lovecké areály: k metodám prostorové anlýzy

 • Martin KUNA, Alžběta DANIELISOVÁ: Geomorfologie a analýza reliéfu v archeologii

 • Petr ŠÍDA: Vyhodnocení paleolitické stanice na příkladu dvou výzkumů v Lubné a Řevnic

Varia

 • Tomáš MANGEL, Petr ONDROUŠEK, Jiří WALDHAUSER: Štít s rozetkami ze Sulejovic – militárium či předmět zvláštního významu?

 • Sandra SÁZELOVÁ: Paleolitický člověk a jeho šamanství

 • Roeland PAARDEKOOPER: Rozdělávání ohně: starobylá technologie a archeologie

 • Jiří KMOŠEK ml., Vojtěch KMOŠEK, Jakub KMOŠEK: Experimentální pálení dřevěného uhlí v jamách

Téma III – Public archaeology

 • Jaromír KOVÁRNÍK: Záměr archeologického muzea v přírodě v Těšeticích-Kyjovicích u Znojma

 • Radomír TICHÝ, Václav DRNOVSKÝ, Hana DOHNÁLKOVÁ, Milan SLEZÁK: Archeopark pravěku ve Všestarech: základní teze

 • Petr KOSTRHUN: Anthropos – svět lovců a sběračů starší doby kamenné


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:58