28/2011

Studie

  • ​Pa​vla Slavíčková: „Statek svůj dej komu chceš...“ Právní nároky dětí v rámci dědického řízení v raně novověkém městském prostředí
  • ​Roman Horký: Učitelský ústav v Hradci Králové a jeho studenti. Příspěvek k charakteristice adeptů učitelství do roku 1918
  • ​Milada Krausová: K historii opomíjených Husových pomníků od Vojtěcha Šípa. Strakonický Hus a jeho západočeští „příbuzní“
  • Hana Kábová: Mluvené slovo J. V. Šimáka
  • ​Jan Čopík – Radek Kopřiva: Lokální demokracie a venkovská samospráva v první polovině 20. století – příklad obce Bohuslavice (dnes okres Náchod)
  • Martin Veselý: Náhradní domov v „Trockenlandu“
  • ​Tomáš Nigrin: Stavba berlínské zdi jako odrazový můstek kariéry Willyho Brandta. Zrod moderního politického stylu v Západním Berlíně.

Materiálové statě

  • Martin Šandera – Zdeněk Beran: Listář a listinář synů krále Jiřího. Část II
  • Sylva Sklenářová: Česká hudba a hudebníci v Nizozemsku v meziválečném období
  • Veronika Středová: Strukturální pojetí sociální skutečnosti v díle J. L. Fischera
  • ​Jan Mervart: Kampaň ministerstva kultury za vytvoření „socialistické jednoty umělců“ z listopadu a prosince 1969
 
Recenze
Zprávy
Z biografického lexikonu

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 12:3