Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Resortní projekty VaVaI

Projekty výzkumu, vývoje a inovací podporované z veřejných prostředků ČR řešených na Univerzitě Hradec Králové pod různými poskytovateli.

Centrum základního výzkumu MŠMT

LC06002 Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku

LA  INGO  MŠMT

LA 270 Reprezentace mladých fyziků z ČR v mezinárodních komisích WEPC

7. rámcový program EU, 7E - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace MŠMT

7E09032 - VITAL MIND

WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR

WD-48-07-1 - Management pro řešení regionálních disparit

FT – TANDEM  MPO

FT-TA5/096 - Systém pro diagnostiku kardiovaskulární dynamiky

Záchranný program pro zvláště chráněné druhy spolufinancovaný v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko – MŽP

Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice

  • Řešitelka: RNDr. Romana Prausová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UHK
  • Údaje o projektu nejsou v CEP IS VaVaI

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 11:59