Co Vás zajímá?
Noc vědců se letos ponese ve znamení mobility
UHK se připojuje k protestnímu „Týdnu pro vzdělanost“
UHK International Day představí možnosti studia v zahraničí
XXI. ročník Týdne knihoven se koná již 5. října
Stáhni si elektronickou verzi Průvodce prváka po UHK
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) byla ustanovena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, v roce 1992 jako nezávislá instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice.

Úkolem GA ČR je každoročně na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech oborů vědy. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení.

Granty nebo také účelové finanční prostředky poskytuje GA ČR z kapitoly státního rozpočtu, která jí přísluší. Žádostí o grant přichází ročně kolem 2200, z nich asi jedna třetina grant získá. Průměrné roční náklady na jeden projekt jsou asi 800 tisíc Kč. GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních projektů, doktorských projektů, postdoktorských projektů, dále v programu bilaterálních projektů s mezinárodní spoluprací a nakonec na projekty v rámci programu EUROCORES, které organizuje Evropská vědecká nadace (European Science Foundation).

související informace

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 31.3.2015 12:54