Co Vás zajímá?
Noc vědců | 5. října 2018 | kampus UHK
JobStart | 16. října 2018 | budova A
Knižní veletrh | 2. října 2018 | budova A
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Přesvědčte se na stránkách Národní technické knihovny
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Institucionální rozvojový plán

Jeho prostřednictvím se rozděluje velká většina prostředků v rámci ukazatele I příspěvku na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol (90 % pro r. 2016). Vysoká škola získává prostředky na základě předloženého tříletého plánu, jehož prostřednictvím hodlá dosáhnout konkrétních cílů vycházejících z dlouhodobého záměru ministerstva a z vlastního dlouhodobého záměru. Institucionální plán zároveň obsahuje návrh sledovatelných ukazatelů výkonu a jejich cílových hodnot, kterými vysoká škola prokáže splnění stanovených cílů.

Celková výše příspěvku se stanovuje na celé tři roky, vysoké škole je každý rok vyplácena právě jedna třetina, ve druhém a třetím roce na základě žádosti obsahující průběžnou zprávu o naplňování stanovených cílů.

Minoritní část prostředků určených na Institucionální rozvojový plán se rozděluje formou vnitřní soutěže na prioritní okruhy stanovené ministerstvem.

Informace k Institucionálním rozvojovým plánům naleznete na stránkách MŠMT zde.

Naposledy upraveno: Čudová Edita, 26.1.2016 12:15