Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Evropské projekty

Univerzita Hradec Králové má dlouhodobé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze zdrojů EU.

V rámci programového období 2004 – 2006 byla UHK úspěšná především v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a následně v Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

V programovacím období 2007 – 2013 se UHK v souladu s dlouhodobým záměrem snažila maximálně využít všech nabízených možností k získání dotací pro účely dalšího rozvoje. Stěžejními byly Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně Individuálních národních projektů a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace. UHK se dále zapojila i do dalších operačních programů – např. OP Lidské zdroje a zaměstnanost; OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika či Finančních mechanismů EHP/Norska.

Doufáme, že i další programovací období pro nás bude úspěšným.


Naposledy upraveno: Valášková Ivana, 6.8.2014 23:32