Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Věda, výzkum a projekty

Univerzita Hradec Králové rozvíjí vědní  obory, které odpovídají zaměření jednotlivých fakult. 

Na Pedagogické fakultě jde zejména o moderní přístupy ke vzdělávání a vyučovacímu procesu, na Přírodovědecké fakultě o výzkumy ve vybraných oblastech  fyziky, biologie, ale také matematiky, chemie a informatiky. Fakulta informatiky a managementu se zabývá výzkumy v oblasti  informatiky a věd ekonomicko-manažerských a na Filozofické fakultě se jedná zejména o výzkum v oblasti věd historických a politologických.

O výzkumných aktivitách vypovídají témata minulých i současných externích projektů domácích i mezinárodních řešených na univerzitě a výsledky k těmto projektům v Rejstříku informací o výsledcích.

V posledním období reaguje univerzita i na potřeby regionu a jeho správní a podnikatelské sféry, například v rámci Hradeckého IT klastru či spolupráce s Radou pro rozvoj a inovace Královehradeckého kraje a pod. Z hlediska zdrojů financování se  na krytí grantové činnosti podílejí nejvíce celostátní poskytovatelé, tedy GA ČR, GA AV a resortní ministerstva, dále Evropská unie v rámci svých grantových schémat a v rámci společných aktivit rovněž regionální instituce  a v poslední době i podnikatelská sféra.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 17.3.2015 12:23