Disciplinární komise

členové Disciplinární komise UHK za akademické pracovníky


členové Disciplinární komise UHK za studenty

  • Kateřina Burešová (PdF)

  • Tomáš Bartůněk (FIM)

  • Bc. Jana Kudrnová (FF)

 

Složení disciplinární komise schválil na svém zasedání 24. června 2015 Akademický senát UHK.

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 2.10.2015 11:7