Co Vás zajímá?
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení
Univerzitní knihovna nabízí školení v oblasti databází
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
  01.09.2014

  Univerzita změnila systém studijní agendy

  K datu 1. září 2014 Univerzita Hradec Králové vypíná své dosavadní dva informační systémy studijní agendy a přechází na společný celouniverzitní informační systém STAG.

  Univerzita dosud provozovala systém FIS, který byl vyvíjen na Pedagogické fakultě (PdF), a využívaly jej všechny součásti s výjimkou Fakulty informatiky a managementu (FIM). Ta využívala pro ni na míru vyvíjený komerční produkt ISIT. Jednalo se o reziduum doby, kdy byla univerzita pouze dvoufakultní školou (PdF + FIM). Systém Pedagogické fakulty pak přebíraly i fakulty a ústav, které se z PdF UHK v průběhu let postupně vydělovaly. Sjednocení této nejsložitější agendy školy bylo dlouhá léta jedním z neuralgických bodů univerzitního života. Nyní se po 13 měsících intenzivních příprav podařilo tento letitý problém uzavřít. Pro Univerzitu Hradec Králové se tak sjednocení systému studijní agendy stává jedním ze symbolů dokončení její organizační transformace do podoby moderní a vyspělé pentagonální univerzity.

  Univerzita Hradec Králové si od přechodu na jednotný informační systém studijní agendy STAG slibuje naplnění čtyř hlavních cílů:

   

  • Prvním z nich je zkvalitnění řídících a organizačních procesů, které v decentralizované podobě znesnadňovaly univerzitní operativu a komplikovaly univerzitě její konkurenceschopnost na tuzemském i mezinárodním poli.
    
  • Hned na druhém místě si od tohoto kroku UHK slibuje výrazný pokles nákladů spojených se softwarovým zajištěním studijní agendy. Ty v minulosti ročně dosahovaly několikamilionových částek.
    
  • Přechodem na informační systém STAG se univerzitě zjednoduší zapojení do některých meziuniverzitních informačních systémů, jakým je např. systém Theses a mnoho dalších.
    
  • Vstupem do rodiny univerzit využívajících informační systém STAG, jež je nyní tvořena 17 vysokými školami, se potom Univerzitě Hradec Králové otevírají možnosti k prohloubení meziuniverzitní spolupráce, k výměně potřebných informací a také k efektivnějšímu financování a rozvoji této agendy prostřednictvím společných projektových aktivit zainteresovaných škol.
    

  Vedení univerzity si je vědomo, že zavedení informačního systému STAG přinese studentům a zaměstnancům mnohdy nepopulární změny v zažitých procesech a postupech. Je však přesvědčeno, že celkový dopad přechodu na STAG směřuje k jednoznačnému prospěchu UHK. Implementace IS STAG byla velmi intenzivní a jednalo se o nesmírně složitou organizační, analytickou a programátorskou práci, na které se podílely desítky zaměstnanců na všech součástech UHK. Jsem přesvědčen, že odvedli perfektní práci a všem jim za to děkuji. Všem studentům a zaměstnancům UHK pak děkuji za pochopení a přeji jim, aby se s novým informačním systémem rychle sžili a aby se jim v něm pracovalo nejméně stejně dobře, jako v předešlých systémech.
   
  Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
  Prorektor UHK pro vnitřní záležitosti • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.12.2014 19:54