Co Vás zajímá?
Dofoukni si mozek vědomostmi! U nás ho nahustíš nejlíp.
UHK International Day | 21. 11. 2018
Udělení čestného doktorátu Ing. Janu Petrofovi | 28. 11. 2018
5. univerzitní hokejové derby: UHK vs. UPCE | 13. 12. 2018
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Zkušenosti s polskými vojáky ve Východočeském kraji | 28. 11. 2018
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení
  11.05.2017

  První ročník konference zaměřené na výzkum a inovace proběhl ve čtvrtek 11.5. 2017 v Hradci Králové

  Fórum, jako výroční konferenci v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje, zorganizoval Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Regionální pobočkou agentury CzechInvest. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Akci navštívilo více než 70 účastníků.

  Cílem akce bylo propojit výzkumné organizace a firmy v regionu v intencích krajských RIS3 domén. Panelová diskuse se zaměřila na příklady úspěšně realizovaných projektů a možnosti posílení spolupráce výzkumných organizací a firem. Aktivity výzkumných organizací představili zástupci Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Univerzity Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany. Firemní sektor zastoupily společnosti ELLA-CS, s.r.o., Holzbecher, spol. s r. o., Ders, s.r.o. V roli inspirativní osobnosti vystoupil místopředseda Technologické agentury ČR (TA ČR), RNDr. Martin Bunček, Ph.D., který pohovořil o zkušenostech z výzkumné, aplikační a veřejné sféry. Dále představil aktuální dotační možnosti TA ČR, které doplnilo Technologické centrum Akademie věd ČR mezinárodním programem Horizont 2020 (SME Instrument). V závěru byly účastníkům představeny průběžné výstupy projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje, krajský dotační program na podporu přípravy RIS3 projektů a Platforma investic, rozvoje a inovací (www.proinovace.cz).

  Galerii fotografií a soubory ke stažení naleznete zde.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Vernerová Tereza, 16.5.2017 11:26