Co Vás zajímá?
21. srpna 2018 | 18:30 | Masarykovo náměstí
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Přesvědčte se na stránkách Národní technické knihovny
Noc vědců | 5. října 2018 | kampus UHK
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
  16.05.2017

  Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům Univerzity Hradec Králové

  Během 23. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2017 proběhlo 12. května v Literárním sále Průmyslového paláce holešovického Výstaviště udílení cen Miroslava Ivanova za vynikající publikační počiny v oblasti literatury faktu.

  Porota udělila Čestné uznání za významné dílo doc. Petru Kmoškovi z Katedry výtvarné kultury PdF UHK za výpravnou publikaci „Jaroslav Sodomka, malíř Vysočiny“ a Prémii Miroslava Ivanova doc. Martinu Šanderovi, historikovi FF UHK, za publikaci „Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hráč s nízkými kartami“, rovněž za významné dílo literatury faktu. Obě publikace soutěžily v kategorii děl vytvořených během posledních tří let. Slavnostního vyhlašování cen se jako moderátor zhostil Václav Moravec spolu s předsedou soutěže doc. Janem Haladou. Ceny byly přebírány z rukou významných osobností české literární tvorby. Oběma oceněným blahopřejeme, děkujeme za šíření dobrého jména Univerzity Hradec Králové a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v jejich badatelské a publikační práci.

  Základní informace

  Doc. Petr Kmošek se publikační činnosti a badatelské práci věnuje více než pětadvacet let a díky jeho odborným monografiím ožívají životní příběhy i dílo malířů, kteří svým uměním přesáhli region východních Čech i Vysočiny, i když jejich jména nebyla dosud zanesena do lexikonů výtvarného umění. V posledních letech obohatil odbornou literaturu o monografické studie, kterým předcházel mnohaletý průzkum archivních i hmotných pramenů. Podařilo se mu nashromáždit úctyhodné množství archivních materiálů, dobových fotografií, portrétů, které konkretizují a dokreslují atmosféru života i specifické rysy tvorby jednotlivých osobností. Kromě oceněné publikace byly vydány například tyto publikace: "Chrudimští ostrostřelci a jejich malované terče“ (2001), „Střelecké spolky východních Čech a jejich malované terče“ (2003), „Obraz domova v malířství východních Čech 20. století“ (2006), „Gallery Cyrany: východočeští malíři a sochaři 20. století“ ( 2007), „ Drama života a díla Quido Kociána (2007), „Plavení koní: život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka“ (2008), „Karel Wagner: život a dílo osamělého malíře“ (2009), „Karel Jan Sigmund: malíř Železných hor“ (2011) „Willy Horný: s pokorou a kázní k obrazům širého světa“ (2012), „Vojtěch Doležíl: jménem krásy a lásky: život a dílo malíře, pedagoga a hudebníka“ (2013), „Jaroslav Malátek: zlu navzdory, životu a kráse vstříc“ (2014), „Spirála života, smrti i naděje v obrazech Josefa Bavora“(2015).
  Doc Martin Šandera působí na Historickém ústavu FF Univerzity Hradec Králové. Specializuje se na české středověké a raně novodobé dějiny, s týmem historiků se zabývá výzkumem dějin utrakvismu ve východních Čechách. Jeho badatelské aktivity se zaměřují na téma české šlechty ve vrcholném a pozdním středověku, na život světské a duchovní elity v období husitství a poděbradské éry. Je autorem monografií „Zikmundovi věrní na českém severovýchodě“ (2005), „Páni z Dobrušky a z Opočna: kolonizátoři, dvořané, válečníci“ (2007) a „Hynce Ptáček z Pirkštejna: opomíjený vítěz husitské revoluce“ (Vyšehrad 2011), „ Poděbradská éra v zemích České koruny“ (2016) je zároveň spoluautorem řady kolektivních děl.
  V publikaci „Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále - velký hráč s nízkými kartami“, vydané v roce 2016 v nakladatelství Vyšehrad, se jako historik zabývá obdobím vlády syna Jiřího z Poděbrad, Jindřicha staršího z Minsterberka, tedy druhou polovinou 15. století, plasticky přibližuje životopisná data této často opomíjené, přesto velmi výrazné a rozporuplné osobnosti a zasazuje ji do regionálních dějin, líčení stěžejních událostí českého státu i do středoevropského kontextu. • Více z Čím žijeme

DSC01483-55555 DSC01493 DSC01504 DSC01504 (1)

Naposledy upraveno: Vernerová Tereza, 16.5.2017 13:8