Co Vás zajímá?
Ujel ti vlak? Nevadí!
Bizár | Short skin | 28. března v 18:00 | VSTUPNÉ ZDARMA
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Univerzitní knihovna nabízí školení v oblasti databází
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stále je čas podat si přihlášku na FF UHK!
Konference České, slovenské a československé dějiny 20. století
Studuj na FF UHK
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!
  02.07.2013

  Filozofická fakulta vydala moderní učebnici Výchovy k občanství pro 6. až 9. ročník základní školy

  ​Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové se zapojila do projektu „Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP“, v jehož rámci byla vytvořena nová učebnice Výchovy k občanství využívající moderní didaktické metody a poutavé formy výuky.

  Učebnice je koncipována jako sada aktivit, cvičení a úkolů ke splnění všech očekávaných výstupů vzdělávacího oboru výchova k občanství od šestého do devátého ročníku základní školy a víceletých gymnázií. Obsahuje originální ilustrace a řadu obrázků a má podobu praktického šanonu, z něhož lze jednotlivé listy či celá témata podle potřeby vyjmout. Variabilní uspořádání umožňuje sestavit učebnici podle aktuálního vzdělávacího programu dané školy, bez ohledu na to, zda je určitý očekávaný výstup zařazen do šestého, či osmého ročníku. Tato koncepce učebnice má vyřešit problém obtížné slučitelnosti komerčně vydávaných učebnic s rozmanitými školními vzdělávacími programy.

  Učebnice získala doložku MŠMT a byla zařazena do seznamu učebnic.

  Pro učitele pak byla vytvořena Metodická příručka obsahující pokyny a tipy pro práci s novou učebnicí.

  Díky projektu byla tato učebnice distribuována v nákladu cca 2 500 kusů do desítek základních škol v 5 krajích ČR, včetně Královéhradeckého kraje, a současně byly na těchto školách realizovány praktické výukové aktivity pro více než 3 000 žáků. Také přes 200 učitelů bylo proškoleno v moderních didaktických metodách a jejich využití při práci s novou učebnicí.

  Po ukončení projektu v září 2013 bude učebnice i metodická příručka elektronicky zdarma ke stažení na webovém portálu projektu www.vychovakobcanstvi.eu​, kde je možno též konzultovat metodické otázky prostřednictvím diskuzního fóra.

  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


 • Více z Čím žijeme

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.12.2014 22:22