Co Vás zajímá?
Nová oficiální kolekce oblečení UHK v prodeji
NN NIGHT RUN Hradec Králové 2019
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Regionální testovací centrum ECL

​Regionální testovací centrum ECL na UHK nabízí možnost získat mezinárodní certifikát znalosti moderních jazyků.
Jazyky testovanými na UHK jsou angličtina, němčina, polština, ruština a čeština pro cizince. 
Úrovně jazykové zkoušky: Testování na úrovních A2, B1, B2, C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, tedy od základní až po velmi pokročilou úroveň.
Obecný popis úrovní jazykových znalostí naleznete v přiloženém souboru vpravo. Tamtéž naleznete i přihlášku. 
 

průběh zkoušky

Písemná část
 1. čtení textu s porozuměním
  • úroveň A2, B1: 35 minut
  • úroveň B2, C1: 45 minut
 2. písemný projev (tvorba textu)
  • A2: 45 minut
  • B1: 50 minut
  • B2: 75 minut
  • C1: 90 minut
 3. poslech textu s porozuměním: 25-35 minut
Čtení s porozuměním prověřuje schopnost uchazeče porozumět krátkým textům obecného obsahu. Písemný projev prověřuje schopnost uchazeče napsat texty, které se vztahují ke každodenním situacím a zahrnují i všeobecné informace. Poslech prověřuje schopnost uchazeče porozumět rozhovoru mezi dvěma rodilými mluvčími na téma, které je uchazeči blízké, a schopnost porozumět hlavnímu smyslu veřejných oznámení. Písemná zkouška neobsahuje gramatický test ani překladové úlohy. Mezi 2. a 3. částí (písemný projev a poslech) je pauza v délce přibližně 1 hodiny. Ústní část: 20 minut, zkoušení probíhá ve dvojicích.

hodnocení zkoušky

Zkouška se skládá ze čtyř částí, maximální počet dosažených bodů je 100 (25 za každou část), hranice pro úspěšné složení zkoušky je 60 %, tedy 60 bodů (15 za každou jednotlivou část).
Uchazeči s úspěšností 60 % z celkového hodnocení v jednotlivých dovednostech obdrží certifikát. Certifikát bude vyhotoven ve dvou jazycích. Informace o výsledcích testu budou uvedeny v cílovém jazyce a v angličtině (v případě angličtiny jako cílového jazyka budou výsledky uvedeny také ve francouzštině).
Certifikát obdrží uchazeč do dvou měsíců od úspěšného vykonání zkoušky. Uchazeč se může v případě neúspěšného složení zkoušky odvolat k Sekretariátu ECL. Odvolání bude posouzeno nezávislou radou odborníků pro příslušný jazyk.
Bližší informace Vám poskytne Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
 

kontakt

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.
Vedoucí katedry slavistiky, Katedra slavistiky
a: budova A, místnost 34512, 4. patro
e: jana.kostincova@uhk.cz
t: +420 493 331 378

 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 17.3.2015 12:19