Co Vás zajímá?
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK
Letní škola pro zahraniční studenty
VIDEO: Připomeňte si letošní ročník Akademik runu
Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům UHK
Ministr zahraničních věcí navštívil UHK

Pracovníci a kontakty


Jméno

Pracovní pozice

Kontakt

PhDr. Marie Otavová Vedoucí Univerzitní knihovny marie.otavova(at)uhk.cz
+420493331323
Mgr. Olga Halamová Odborná knihovnice-specialistka (zást. řed.)
- správa databází a OBD
-
rešerše
-
provoz Mediální studovny
olga.halamova(at)uhk.cz
+420493331384
Renáta Dvořáková Pomocná knihovnice
- prodej skript a propagačních předmětů
renata.dvorakova(at)uhk.cz
+420493331313
Ing. Michaela Loukotová Referentka Nakladatelství Gaudeamus michaela.loukotova(at)uhk.cz
+420493331321
Mgr. Petra Lukešová Odborná knihovnice-specialistka
- katalogizace
-
zahraniční akvizice
- podpora studentů se specif. potřebami
petra.lukesova.1(at)uhk.cz
+420493331319
Dana Nováková Odborná knihovnice
- výpůjční služby
- pobočkové a příruční knihovny
dana.novakova(at)uhk.cz
+420493331329
Ing. Miloslav Prokeš Technický redaktor - Gaudeamus
 
miloslav.prokes(at)uhk.cz
+420493331321
Věra Skalická Odborná knihovnice
- akvizice
-
katalogizace periodik
vera.skalicka(at)uhk.cz
+420493331327
Bc. David Sobotka Odborný garant práce s EIZ david.sobotka(at)uhk.cz
+420493331384
Ivana Šabaková Odborná knihovnice
- výpůjční služby
-
meziknihovní služby
-
exkurze
ivana.sabakova(at)uhk.cz
+420493331328
Mgr. et Mgr. Petra Šicová Odborná knihovnice-specialistka
- výpůjční služby
-
analytická katalogizace
-
webové stránky a sociální sítě
petra.sicova(at)uhk.cz
+420493331314
Ivana Špičanová Odborná knihovnice  (zást. ved. výpůj.odd.)
- provoz výpůjčního oddělení
- výpůjční služby
-
vyřazování a odpisy z knihovního fondu
ivana.spicanova(at)uhk.cz
+420493331328
Alena Urbanová Pomocná knihovnice
- provoz skladů 
správa dokumentů ve volném výběru  
alena.urbanova(at)uhk.cz
+420493331313
     

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 14.7.2017 13:50