Co Vás zajímá?
Dofoukni si mozek vědomostmi! Přihlas se do 31. března!
Gladiator Race / Run Hradec Králové | 31. 3. 2019
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. 2019
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK!
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Pracovníci a kontakty


Jméno

Pracovní pozice

Kontakt

PhDr. Marie Otavová Vedoucí Univerzitní knihovny marie.otavova(at)uhk.cz
+420493331323
Mgr. Olga Halamová Odborná knihovnice-specialistka (zást. řed.)
- správa databází a OBD
-
rešerše
-
provoz Mediální studovny
olga.halamova(at)uhk.cz
+420493331384
Jitka Beránková Referentka Nakladatelství Gaudeamus
 
jitka.berankova(at)uhk.cz
+420493331321
Renáta Dvořáková Pomocná knihovnice
- prodej skript a propagačních předmětů
renata.dvorakova(at)uhk.cz
+420493331313
Mgr. Ilona Hůlková Odborná garantka prací s EIZ 
- odborná školení
ilona.hulkova(at)uhk.cz
+420493331329
Luděk Joska Grafik Nakladatelství Gaudeamus
 
ludek.joska(at)uhk.cz
+420493331321
Mgr. Petra Lukešová Odborná knihovnice-specialistka
- katalogizace
-
zahraniční akvizice
- podpora studentů se specif. potřebami
petra.lukesova.1(at)uhk.cz
+420493331319
Dana Nováková Odborná knihovnice
- výpůjční služby
- pobočkové a příruční knihovny
dana.novakova(at)uhk.cz
+420493331313
Mgr. Ivan Pivec Odborný knihovník
- výpůjční služby
- exkurze a prohlídky knihovny
ivan.pivec(at)uhk.cz
+420493331328
Věra Skalická Odborná knihovnice
- akvizice
-
katalogizace periodik
vera.skalicka(at)uhk.cz
+420493331327
Mgr. et Mgr. Petra Šicová Odborná knihovnice-specialistka
- výpůjční služby
- meziknihovní výpůjční služby
-
analytická katalogizace
-
webové stránky a sociální sítě
petra.sicova(at)uhk.cz
+420493331314
Ivana Špičanová Odborná knihovnice  (zást. ved. výpůj.odd.)
- provoz výpůjčního oddělení
- výpůjční služby
-
vyřazování a odpisy z knihovního fondu
ivana.spicanova(at)uhk.cz
+420493331328
Alena Urbanová Pomocná knihovnice
- provoz skladů 
správa dokumentů ve volném výběru  
alena.urbanova(at)uhk.cz
+420493331313
     

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 17.12.2018 13:40