Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Pracovníci a kontakty


Jméno

Pracovní pozice

Kontakt

PhDr. Marie Otavová Vedoucí Univerzitní knihovny marie.otavova(at)uhk.cz
+420493331323
Mgr. Olga Halamová Odborná knihovnice-specialistka (zást. řed.)
- správa databází a OBD
-
rešerše
-
provoz Mediální studovny
olga.halamova(at)uhk.cz
+420493331384
Renáta Dvořáková Pomocná knihovnice
- prodej skript a propagačních předmětů
renata.dvorakova(at)uhk.cz
+420493331313
Ing. Michaela Loukotová Referentka Nakladatelství Gaudeamus michaela.loukotova(at)uhk.cz
+420493331321
Mgr. Petra Lukešová Odborná knihovnice-specialistka
- katalogizace
-
zahraniční akvizice
- podpora studentů se specif. potřebami
petra.lukesova.1(at)uhk.cz
+420493331319
Jitka Maternová Pomocná knihovnice
- značení a údržba dokumentů
jitka.maternova(at)uhk.cz
+420493331313
Dana Nováková Odborná knihovnice
- výpůjční služby
- pobočkové a příruční knihovny
dana.novakova(at)uhk.cz
+420493331329
Ing. Miloslav Prokeš Technický redaktor - Gaudeamus
 
miloslav.prokes(at)uhk.cz
+420493331321
Věra Skalická Odborná knihovnice
- akvizice
-
katalogizace periodik
vera.skalicka(at)uhk.cz
+420493331327
Ivana Šabaková Odborná knihovnice
- výpůjční služby
-
meziknihovní služby
-
exkurze
ivana.sabakova(at)uhk.cz
+420493331328
Mgr. et Mgr. Petra Šicová Odborná knihovnice-specialistka
- výpůjční služby
-
analytická katalogizace
-
webové stránky a sociální sítě
petra.sicova(at)uhk.cz
+420493331314
Ivana Špičanová Odborná knihovnice
- výpůjční služby
-
vyřazování a odpisy z knihovního fondu
-
provoz výpůjčního oddělení
ivana.spicanova(at)uhk.cz
+420493331328
Alena Urbanová Pomocná knihovnice
- provoz skladů 
správa dokumentů ve volném výběru  
alena.urbanova(at)uhk.cz
+420493331313
     

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 6.1.2017 15:27