Psychoterapeuticko-duchovní poradna


Činnost Psychoterapeuticko-duchovní poradny je dočasně pozastavena. V případě zájmu o duchovní či terapeutickou konzultaci se obraťte na Kontaktní místo Poradenského centra (poradna@uhk.cz; 493 331 389). Děkujeme za pochopení.

 
Kdo jsme?
Poradna založená na logoterapeutickém přístupu. Logoterapie a existenciální analýza je moderní psychoterapeutická metoda založená Viktorem E. Franklem, který prošel koncentračním táborem, přežil ho a rozvinul tuto terapeutickou metodu, jejíž podstatou je hledání a nalezení smyslu života v každé životní situaci, i v té nejtěžší, kdy člověk něco drahého ztrácí.
 
Naše cíle:
Cílem naší poradny je vytvořit prostor, kde se studenti budou učit vyrovnávat s obtížemi svého osobního či studentského života s důrazem na hodnotovou orientaci.
Pomoc klientům najít životní rovnováhu a smysluplnost každodenního života, pomoc v řešení zátěžových situací klientů a přispívání k jejich osobnostnímu rozvoji.
Zvětšování výkonosti klientů, lidského ukotvení a naplnění pocitu životní harmonie a přijetí.
 
Co nabízíme?
Konkrétní oblasti, v kterých se na nás můžete obrátit:
 • podpora rozvoje osobnosti, schopnosti komunikovat, posílení vztahu k sobě
 • otázka hledání smyslu ve vlastním životě, popřípadě pocitu ztráty, subjektivní pocity prázdnoty
 • otázky týkající se víry, duchovních potřeb člověka
 • otázky "hranice" ve vlastním životě
 • pocity osamělosti, úzkostí, trémy
 • pocity viny a zklamání, nalezení radosti a naděje
 • disharmonické vztahy v rodině, v přátelství, v intimním životě
 • zvládnutí stresové situace vzniklé z nároků vysokoškolského studia, stresu ze zkoušek, pomoc překonat nejistotu ukončení studia atd., pomoc studentům, kteří studium ukončili z vážných důvodů
 • zátěžové situace typu neplánovaného těhotenství a jeho zvládnutí směrem k sobě, ale i k okolí
 • pomoc studentům s životem na vysokoškolských kolejích
 • pomoc v situaci šikany, křivd a dalších, které student sám není schopen řešit
 • hledání uplatnění absolventů, volba povolání či zaměstnání
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 15.2.2017 14:28