Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Psychoterapeuticko-duchovní poradna


Činnost Psychoterapeuticko-duchovní poradny je dočasně pozastavena. V případě zájmu o duchovní či terapeutickou konzultaci se obraťte na Kontaktní místo Poradenského centra (poradna@uhk.cz; 493 331 389). Děkujeme za pochopení.

 
Kdo jsme?
Poradna založená na logoterapeutickém přístupu. Logoterapie a existenciální analýza je moderní psychoterapeutická metoda založená Viktorem E. Franklem, který prošel koncentračním táborem, přežil ho a rozvinul tuto terapeutickou metodu, jejíž podstatou je hledání a nalezení smyslu života v každé životní situaci, i v té nejtěžší, kdy člověk něco drahého ztrácí.
 
Naše cíle:
Cílem naší poradny je vytvořit prostor, kde se studenti budou učit vyrovnávat s obtížemi svého osobního či studentského života s důrazem na hodnotovou orientaci.
Pomoc klientům najít životní rovnováhu a smysluplnost každodenního života, pomoc v řešení zátěžových situací klientů a přispívání k jejich osobnostnímu rozvoji.
Zvětšování výkonosti klientů, lidského ukotvení a naplnění pocitu životní harmonie a přijetí.
 
Co nabízíme?
Konkrétní oblasti, v kterých se na nás můžete obrátit:
 • podpora rozvoje osobnosti, schopnosti komunikovat, posílení vztahu k sobě
 • otázka hledání smyslu ve vlastním životě, popřípadě pocitu ztráty, subjektivní pocity prázdnoty
 • otázky týkající se víry, duchovních potřeb člověka
 • otázky "hranice" ve vlastním životě
 • pocity osamělosti, úzkostí, trémy
 • pocity viny a zklamání, nalezení radosti a naděje
 • disharmonické vztahy v rodině, v přátelství, v intimním životě
 • zvládnutí stresové situace vzniklé z nároků vysokoškolského studia, stresu ze zkoušek, pomoc překonat nejistotu ukončení studia atd., pomoc studentům, kteří studium ukončili z vážných důvodů
 • zátěžové situace typu neplánovaného těhotenství a jeho zvládnutí směrem k sobě, ale i k okolí
 • pomoc studentům s životem na vysokoškolských kolejích
 • pomoc v situaci šikany, křivd a dalších, které student sám není schopen řešit
 • hledání uplatnění absolventů, volba povolání či zaměstnání
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 15.2.2017 14:28