Co Vás zajímá?
Dofoukni si mozek vědomostmi! Přihlas se do 31. března!
Gladiator Race / Run Hradec Králové | 31. 3. 2019
Podpořte Univerzitní osmičky v anketě Událost roku 2018!
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. 2019
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK!
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Poradci

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.


Vzdělání a praxe

Jsem absolventkou jednooborového studia psychologie na FF MU v Brně (2000) a doktorského studia v oboru vývojová psychologie na FF MU v Brně (2009).


Další vzdělávání jsem získala prostřednictvím kurzů v různých oblastech - kurzu telefonické krizové intervence (Remedium Praha, 2001), kurzu primárně preventivního programu COPE (Olomouc, 2005), kurzů koučování (Koučink centrum Praha, 2007, 2008 a 2009), kurzu instrumentálního obohacování dle Feuersteina (PdF UK Praha, 2012), kurzu diagnostiky specifických poruch učení pro VŠ studenty (Praha, 2012), kurzu pro vysokoškolské poradce (UK Praha, 2012), kurzu krizové intervence (VUT Brno, 2014), kurzů práce s pamětí (Praha, 2014) a dalších. Praktické zkušenosti jsem získala svým působením na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1993 - 1994), na Lince důvěry (Hradec Králové, 2000 - 2001), více než pětiletou spoluprací na projektech týkajících se vysokoškolského poradenství (2005 - 2008) a více než desetiletou praxí v Pedagogicko-psychologické poradně UHK (od r. 2004). 

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní terapii (ISZ Praha, 2013 - 2016) a dále se vzdělávám v oblastech efektivních studijních strategií a práce s pamětí. 

Nabízím:

 • individuální diagnostiku v oblasti kariérového poradenství a diagnostiku v oblasti studijních předpokladů,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti studijních obtíží, specifických poruch učení, problémů s pozorností, a se sebeřízením,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti problémů v mezilidských vztazích,
 • krizovou intervenci v situacích nejrůznějších akutních problémů.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: katerina.juklova@uhk.cz nebo
osobně v době mé poradenské pohotovosti.

__________________________________________________________________


Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Vzdělání a praxe
Jsem absolventkou magisterského studia v pedagogice se specializací na poradenství (UK Praha, 2008) a doktorského studia v oboru klinická psychologie na MU v Brně (2015). 

Praktické vzdělání jsem získala absolvováním pětiletého sebezkušenostního výcviku v psychoterapii BIG SUR S2 pod supervizí doc. Jaroslava Skály (Pražský psychoterapeutický institut, 1995 - 2000), seminářů v rámci VIAP - transakční analýza, skupinová psychoterapie, výklad snů (1999 - 2000), výcviku v krizové intervenci (RIAPS, Praha, 1996), kurzů krizové intervence - Technika práce s člověkem v krizi, Trauma I, II (Remedium, Praha, 2009 - 2013) a absolvováním čtyřletého sebezkušenostního výcviku Pesso Boyden System Psychomotor pod supervizí Alberta Pessa (Remedium, Praha, 2012 - 2016). Nadále se průběžně vzdělávám v psychoterapii a krizové intervenci.

Nabízím:
 • psychoterapii, psychologické poradenství a krizovou intervenci u témat:
  • náročné životní situace, stres, trauma a posttraumatický stres;
  • obtíže úzkostně depresivního spektra;
  • vliv osobní historie (a rodinné historie) na současnou pohodu a schopnost žít spokojeně vlastní život;
  • vztah naplňování základních vývojových potřeb (místa, bezpečí, sycení, podpory a limitů) rodiči a současného sebepojetí (témata sebehodnocení, sebeúcty, sebedůvěry, sebeakceptace, seberegulace);
  • prožívání mezilidských, rodinných a partnerských vztahů - orientace v nich a otázky spokojenosti vs. nespokojenosti;
  • zpracování tématu mezery v rolích.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: gabriela.slaninova@uhk.cz nebo telefonem na čísle: 737 868 195. Osobní domluva je možná v době poradenské pohotovosti.

__________________________________________________________________

 

Mgr. Anežka KohoutováVzdělání a praxe

Absolvovala jsem prezenční jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, pokračuji zde doktorským studiem. Procházím psychoterapeutickým výcvikem v systemické a narativní terapii (2013 - 2016). Dále jsem absolvovala výcviky Základní krizové intervence, Diagnostické metody (Test stromu, Test postavy, MPI), Videotrénink interakcí, Kurz pro dobrovolníky pracující v programu Pět P a Lata a další.


Pracovní zkušenosti jsem čerpala zejména při práci s dětmi, rodinami a mládeží (Ratolest, Centrum sociální prevence), též jako školní psycholožka. Od roku 2012 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně.

Nabízím:

Poskytuji individuální psychologickou diagnostiku, terapeutické i poradenské služby. 

Zaměřuji se například na téma:

 • strachu a úzkosti,
 • potíže se sebehodnocením,
 • vztahové a rodinné problémy,
 • pomoc se seberozvojem a sebepoznáním a další.

Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: anezka.kohoutova@uhk.cz. Konzultace jsou možné v odpolendích hodinách, pouze po předchozí domluvě. 

__________________________________________________________________

 

Mgr. Damián Kastner

Vzdělání a praxe:
 
Absolvoval jsem na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem získal titul z jednooborového studia psychologie. Dokončil jsem výcvik Kompletní krizové intervence (Liberec 2016), kde jsem se naučil pomáhat v krizích a mimořádných situacích.
 
Praxi ze studijního prostředí čerpám z pozice školního psychologa, zároveň působím i jako poradenský psycholog v dětském domově, kde získávám zkušenosti s dětskou psychologií a poradenstvím. Jedním z mých zájmů je i psychologie pracovní.
 
Jsem tu pro Vás, pokud potřebujete poradit, jak se vypořádat se studijními či osobními záležitostmi, trápí vás situace v rodinných nebo partnerských vztazích, potřebujete zvládnout strach, stres nebo úzkost nebo řešíte náročnou životní situaci. Pomohu vám i s východiskem pro životní rozvoj, sebepojetím či získáním sebedůvěry.
 
Nabízím:
 
psychologické poradenství, podporu a krizovou intervenci například u témat:

 • Stres, strach a úzkost
 • Problémy v partnerských či rodinných vztazích
 • Náročné životní situace
 • Sebepojetí, sebedůvěra a životní rozvoj
 • Studijní problémy
 • Nebo i osobních problémů jiného rázu

 
Jak mě kontaktovat:

Mailem na adrese damian.kastner@uhk.cz pro konzultace v odpoledních hodinách.
 

__________________________________________________________________
 

 

 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 11.3.2019 18:24