Co Vás zajímá?
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK
Letní škola pro zahraniční studenty
VIDEO: Připomeňte si letošní ročník Akademik runu
Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům UHK
Ministr zahraničních věcí navštívil UHK

Poradci

Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.


Vzdělání a praxe

Jsem absolventkou jednooborového studia psychologie na FF MU v Brně (2000) a doktorského studia v oboru vývojová psychologie na FF MU v Brně (2009).


Další vzdělávání jsem získala prostřednictvím kurzů v různých oblastech - kurzu telefonické krizové intervence (Remedium Praha, 2001), kurzu primárně preventivního programu COPE (Olomouc, 2005), kurzů koučování (Koučink centrum Praha, 2007, 2008 a 2009), kurzu instrumentálního obohacování dle Feuersteina (PdF UK Praha, 2012), kurzu diagnostiky specifických poruch učení pro VŠ studenty (Praha, 2012), kurzu pro vysokoškolské poradce (UK Praha, 2012), kurzu krizové intervence (VUT Brno, 2014), kurzů práce s pamětí (Praha, 2014) a dalších. Praktické zkušenosti jsem získala svým působením na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1993 - 1994), na Lince důvěry (Hradec Králové, 2000 - 2001), více než pětiletou spoluprací na projektech týkajících se vysokoškolského poradenství (2005 - 2008) a více než desetiletou praxí v Pedagogicko-psychologické poradně UHK (od r. 2004). 

Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické a narativní terapii (ISZ Praha, 2013 - 2016) a dále se vzdělávám v oblastech efektivních studijních strategií a práce s pamětí. 

Nabízím:

 • individuální diagnostiku v oblasti kariérového poradenství a diagnostiku v oblasti studijních předpokladů,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti studijních obtíží, specifických poruch učení, problémů s pozorností, a se sebeřízením,
 • psychologické poradenství a koučování v oblasti problémů v mezilidských vztazích,
 • krizovou intervenci v situacích nejrůznějších akutních problémů.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: katerina.juklova@uhk.cz nebo
osobně v době mé poradenské pohotovosti ve 3. patře budova A, dveře č. 34210.

__________________________________________________________________


Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

Vzdělání a praxe
Jsem absolventkou magisterského studia v pedagogice se specializací na poradenství (UK Praha, 2008) a doktorského studia v oboru klinická psychologie na MU v Brně (2015). 

Praktické vzdělání jsem získala absolvováním pětiletého sebezkušenostního výcviku v psychoterapii BIG SUR S2 pod supervizí doc. Jaroslava Skály (Pražský psychoterapeutický institut, 1995 - 2000), seminářů v rámci VIAP - transakční analýza, skupinová psychoterapie, výklad snů (1999 - 2000), výcviku v krizové intervenci (RIAPS, Praha, 1996), kurzů krizové intervence - Technika práce s člověkem v krizi, Trauma I, II (Remedium, Praha, 2009 - 2013) a absolvováním čtyřletého sebezkušenostního výcviku Pesso Boyden System Psychomotor pod supervizí Alberta Pessa (Remedium, Praha, 2012 - 2016). Nadále se průběžně vzdělávám v psychoterapii a krizové intervenci.

Nabízím:
 • psychoterapii, psychologické poradenství a krizovou intervenci u témat:
  • náročné životní situace, stres, trauma a posttraumatický stres;
  • obtíže úzkostně depresivního spektra;
  • vliv osobní historie (a rodinné historie) na současnou pohodu a schopnost žít spokojeně vlastní život;
  • vztah naplňování základních vývojových potřeb (místa, bezpečí, sycení, podpory a limitů) rodiči a současného sebepojetí (témata sebehodnocení, sebeúcty, sebedůvěry, sebeakceptace, seberegulace);
  • prožívání mezilidských, rodinných a partnerských vztahů - orientace v nich a otázky spokojenosti vs. nespokojenosti;
  • zpracování tématu mezery v rolích.
Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: gabriela.slaninova@uhk.cz nebo telefonem na čísle: 737 868 195. Osobní domluva je možná v době poradenské pohotovosti (průběžně aktualizována) v místnosti 4410, 3. patro, budova A.


__________________________________________________________________

 

Mgr. Anežka KohoutováVzdělání a praxe

Absolvovala jsem prezenční jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, pokračuji zde doktorským studiem. Procházím psychoterapeutickým výcvikem v systemické a narativní terapii (2013 - 2016). Dále jsem absolvovala výcviky Základní krizové intervence, Diagnostické metody (Test stromu, Test postavy, MPI), Videotrénink interakcí, Kurz pro dobrovolníky pracující v programu Pět P a Lata a další.


Pracovní zkušenosti jsem čerpala zejména při práci s dětmi, rodinami a mládeží (Ratolest, Centrum sociální prevence), též jako školní psycholožka. Od roku 2012 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně.

Nabízím:

Poskytuji individuální psychologickou diagnostiku, terapeutické i poradenské služby. 

Zaměřuji se například na téma:

 • strachu a úzkosti,
 • potíže se sebehodnocením,
 • vztahové a rodinné problémy,
 • pomoc se seberozvojem a sebepoznáním a další.

Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese: anezka.kohoutova@uhk.cz nebo osobně v době mé poradenské pohotovosti ve 4. patře budovy A, dveře č. 4190.


__________________________________________________________________


Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.Vzdělání a praxe

Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze v oborech pedagogika a psychologie. Dále absolvoval kurzy dramaterapie, sanoterapie; takřka dvacet let spolupracuje se středoškolskými institucemi v Hradci Králové (zaměření na dospívající mládež).

Nabízím:
Poradensky nabízím své zkušenosti v oblasti řešení partnerských a mezigeneračních vztahů, osobnostních (povahových) "zvláštností", studijních problémů, při krizích hodnot a "životních" plánů atd.

Jak mě kontaktovat:
Mailem na adrese pavel.vacek@uhk.cz nebo osobně v době mé poradenské pohotovosti.

 
__________________________________________________________________
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 7.4.2017 14:26