Kariérní centrum

Co nabízíme?

Poradna nabízí důvěrnou, odbornou, nezávislou pomoc, podporu a potřebné informace, které Vás budou provázet při přípravě na uplatnění se na trhu práce či při řešení Vašich problémů. Ať již jde o přípravu na profesní život a vstup na trh práce nebo problémy související s nepříznivou sociální situací, či oslabením a ztrátou schopností řešit situace reálného života za pomoci vlastních sil - jsme tu pro Vás!
 

Kariérní centrum

Cílem kariérního centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy Univerzity Hradec Králové na situaci na trhu práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je, za pomoci celé škály nástrojů individuálního i skupinového poradenství a dalších aktivit, zvyšovat úspěšnost absolventů na trhu práce. Neprofesním vzděláváním a sebezkušenostními aktivitami připravujeme studenty a absolventy na hledání zaměstnání, účast na výběrových řízeních i adaptační proces po nástupu do zaměstnání. Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě oboru.
 

Konkrétně?

 • individuální a skupinové poradenství
 • informace o kvalifikačním přesahu a uplatnitelnosti v jiných odvětvích
 • příprava na přijímací řízení (psaní životopisu, motivačního dopisu, sebeprezentace, videotrénink, příprava na assessment centrum)
 • workshopy
 • koučování - nástroj osobního rozvoje podporující nové nápady a využití vlastního potenciálu
 • sebezkušenostní aktivity
 • zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, informace o nabídkách práce a brigád
 • mentoring
 • orientace v možnostech získání dotací a podpory v oblasti zaměstnávání absolventů

Dále také nabízíme:
 • konzultace volby oboru s ohledem na osobnostní předpoklady uchazeče
 • kariérní poradenství pro naše absolventy do dvou let od ukončení studia

Kontakt

Mgr. Markéta Pešťáková
a: budova A, místnost 4472 (3. patro, vedle výtahu)
e: marketa.pestakova@uhk.cz
t: (+420) 49 333 1317
m: 737 227 117

 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 31.3.2017 11:34