Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Uchazeči


Obecné informace

Při přijímacím řízení je podpora poskytována uchazečům se specifickými potřebami, kteří o to požádají, souhlasí s evidencí osobních údajů a dostaví se k přezkoumání oprávněnosti a konkretizaci specifických potřeb. Další podmínkou je také předložení uznatelného dokladu prokazujícího dané zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva). Vymezení konkrétních kritérií pro úpravu podmínek při přijímací zkoušce a studiu vychází z výsledků funkční diagnostiky a ze zařazení do některé z kategorií dle funkčních dopadů zdravotního postižení či jiného znevýhodnění.


Obecné podmínky přijetí ke studiu, způsob podání přihlášky, informace k přijímacímu řízení, ale také vzorové testy či statistiky naleznete na webových stránkách univerzity​ v sekci přijímací řízení. Jednotlivé obory lze poté vyhledat přes tzv. vyhledávač oborů.


Před podáním přihlášky si prosím pečlivě pročtěte veškeré informace (profil uchazeče a absolventa, rozsah a obsah přijímací zkoušky, učební plány včetně sylabů předmětů) a zvažte vhodnost studia zvoleného oboru vzhledem k Vašim specifickým potřebám.


Často kladené dotazy


Pořádá Středisko Augustin Den otevřených dveří?

Ano, tato akce se koná vždy v rámci Dne otevřených dveří celé univerzity. 


Jakým způsobem mám postupovat, aby mi při přijímacím řízení byly zajištěny specifické podmínky, které potřebuji?
V prvé řadě je zapotřebí při vyplňování přihlášky ke studiu na UHK zaškrtnout políčko „Uchazeč se specifickými potřebami“. Následně na to Vás pracovník Střediska Augustin kontaktuje a domluví si s Vámi osobní setkání.


Je možné se na Středisko Augustin obrátit ještě před podáním přihlášky ke studiu na UHK?Rozhodně. Středisko Augustin poskytuje poradenství také ohledně vhodnosti studijních oborů nabízených UHK vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče. Čím dříve Středisko Augustin zkontaktujete, tím lépe. Obrátit se na nás můžete samozřejmě i v průběhu studia.


Jak bude probíhat první setkání ve Středisku Augustin a co všechno je potřeba si s sebou vzít?
Ze všeho nejdříve si ověříme oprávněnost nároků na požadovaný servis a posoudíme dopady funkčního omezení na schopnosti související s přijímacím řízením a se studiem. Dále Vás seznámíme s nabídkou našich služeb a s podmínkami jejich poskytování. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a uznatelný doklad prokazující Vaše zdravotní postižení či jiné znevýhodnění (např. doklad o zdravotním postižení nebo o invaliditě, průkaz osoby se zdravotním postižením, doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků obecně platných psychometrických testů, případně lékařská zpráva).​


Zajišťuje Středisko Augustin podporu také během přípravných kurzů?
Samozřejmě. Zájemcům o přípravný kurz však doporučujeme kontaktovat Středisko Augustin v dostatečném předstihu. Nabídku přípravných kurzů a bližší informace k nim naleznete zde​.


Jakých služeb mohu během přijímacího řízení využít?
Mezi nejčastěji poskytované služby během přijímacího řízení patří zpřístupnění informací a materiálů souvisejících s přijímacím řízením, zajištění bezbariérovosti příslušné budovy a konkrétní učebny, transformace mluveného projevu do psané podoby nebo tlumočení do českého znakového jazyka, možnost skládat přijímací zkoušku s využitím navýšení časového limitu či s využitím běžně používaných kompenzačních pomůcek nebo adaptivních technologií.

Bližší informace k jednotlivým službám naleznete zde.


Platí se za služby poskytované Střediskem Augustin?
Ne, Středisko Augustin poskytuje své služby zcela bezplatně.


Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Stále si s něčím nevíte rady?
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 23.11.2016 10:3