Co Vás zajímá?
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK
Letní škola pro zahraniční studenty
VIDEO: Připomeňte si letošní ročník Akademik runu
Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům UHK
Ministr zahraničních věcí navštívil UHK

Zapisovatelský servis


Co znamená „zapisovatelský servis“
Zapisovatelský servis představuje souhrn opatření, která kompenzují jak smyslové specifikum sluchově postižených studentů, tak i fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě studentů s pohybovým postižením. V rámci zapisovatelského servisu je poskytován simultánní přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase) a obsahový zápis (forma studijních poznámek). Pro sledování textového zápisu mluveného projevu se využívá systému Polygraf, který byl vyvinut na MU v Brně.
Komu je služba určena
Zapisovatelský servis se týká zejména uchazečů a studentů se sluchovým postižením, přičemž nárok na obsahový zápis mají také studenti s postižením horních končetin.
Jak to u nás probíhá
Zapisovatelský servis koordinuje Bc. Jana Hošková. Simultánní přepis zajišťují Alena Hladíková, Jana Hošková, Kateřina Koubová, Kateřina Lhotová a Gabriela Maruščáková. V případě většího počtu zájemců o danou službu spolupracujeme s přepisovateli z Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Obsahový zápis z výuky pořizují pro studenty se specifickými potřebami nejčastěji spolužáci s aktivní znalostí zapisované problematiky.
Jak o službu zažádat
O zapisovatelský servis lze zažádat prostřednictvím emailu. Žádost je nutné podat minimálně 10 pracovních dní předem.
 
Bližší informace k zapisovatelskému servisu naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
Užitečné odkazy
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 6.6.2017 10:22