Co Vás zajímá?
Děvče ze sirkárny již dnes od 17:30 v kině Bio Central
Udělej si jasno v tom, kam chceš zamířit po střední!
Prohlédni si přehledný kalendář všech blížících se akcí
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!

Tlumočnický servis


Co znamená „tlumočnický servis“
Jedná se o servisní opatření, během kterého tlumočník znakového jazyka zprostředkovává komunikaci mezi uživateli znakového jazyka a uživateli jazyka mluveného. V rámci tlumočnického servisu je poskytována také vizualizace mluveného projevu (zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluveného projevu) a transliterace znakované češtiny (umělý jazykový systém využívající gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována, a spolu s jednotlivými českými slovy jsou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka). Tlumočník může rovněž zajišťovat překlad písemných dokumentů a videozáznamů, jazykovou korekturu písemných prací a titulkování videozáznamů souvisejících se studiem.
Komu je služba určena
Na tlumočnický servis mají nárok pouze uchazeči a studenti se sluchovým postižením, kteří při komunikaci upřednostňují znakový jazyk, znakovanou češtinu nebo vizualizaci mluveného projevu a ti, kteří s těmito klienty v rámci svého působení na univerzitě komunikují.
Jak to u nás probíhá
V současné době poskytujeme tlumočnický servis ve spolupráci s profesionálními tlumočníky českého znakového jazyka z celé České republiky. Naše role spočívá především ve zprostředkování této služby a zajištění její organizace. S touto činností nám vypomáhá koordinátorka tlumočnických služeb Mgr. Petra Dvořáková. Samotné tlumočení již obstarávají tlumočníci prověření praxí a s odpovídajícím vzděláním v oboru. Tlumočnický tým tvoří zejména:

Jak o službu zažádat
O tlumočnický servis lze zažádat prostřednictvím emailu. Žádost je nutné podat minimálně 10 pracovních dní předem.
 
Bližší informace k tlumočnickému servisu naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
Užitečné odkazy
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 28.11.2016 15:40