Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Ministr financí bude debatovat se studenty
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017
04.01.2017

Druhý běh kurzu „Jak zvládnout studium s poruchami učení?“ úspěšně proběhl

V posledním čtvrtletí předešlého roku proběhl druhý ročník kurzu „Jak zvládnout studium s poruchami učení?“ pořádaný Střediskem Augustin. Kurzu se zúčastnilo 9 studentů s různými typy specifických poruch učení (SPU), kteří se díky jeho absolvování seznámili s technikami zacílenými na rozvoj učebních strategií a lepší kompenzaci obtíží souvisejících se SPU.

Kurz byl rozdělen do tří částí vedených odborníky, kteří se problematikou specifických poruch učení zabývají. První část zahájila PhDr. Blanka Krováčková z Ústavu primární a preprimární edukace. Cílem tohoto bloku nebyl jen rozvoj kognitivních funkcí, ale pozornost byla věnována rovněž osvojení vhodných strategií čtení se zaměřením na výslovnost a intonaci. Jednou z využívaných a zároveň účinných technik je například párové čtení. Studenti měli následně možnost docházet na individuální konzultace.

Druhý blok vycházel z principů kritického myšlení. Setkání se konala pod vedením Mgr. Veroniky Smetanové rovněž z  Ústavu primární a preprimární edukace. Studenti se naučili používat metody, které vedou k aktivnímu učení. Jedná se například o metodu pětilístek, brainstorming, myšlenkové mapy apod. Účastníci měli také možnost seznámit se s dotazníkem stylů učení.

Novinkou oproti prvnímu běhu bylo zařazení bloku Mgr. Hany Burešové z Katedry českého jazyka a literatury. Lektorka při setkáních vycházela z programu „Já na to mám!“ vytvořeného neziskovou organizací DYS-centrum Praha z.ú. Jedná se o program zaměřený na rozvoj učebních strategií u dospívajících a dospělých se SPU. V rámci jednotlivých setkání studenti trénovali především čtenářskou strategii SQ3R při čtení odborných textů. "Myslím, že právě práce se studijním a odborným textem je pro vysokoškolské studenty klíčová při přípravě na studium a závěrečné zkoušky. Jsem proto ráda, že máme k dispozici ucelený vzdělávací program, který studentům se SPU může pomoci trénovat jejich čtenářské strategie," uvedla Hana Burešová.
     

Těší nás, že přestože je účast na kurzu dobrovolná, je o něj velký zájem. Cílem není studenty jen teoreticky seznámit s metodami a strategiemi. Kurz je zaměřen také prakticky, studenti na sobě aktivně pracují. Jsme rádi, že vytváříme prostor, kde mohou studenti sdílet své zkušenosti a strategie, které se jim při studiu osvědčily. Jsou tak pro sebe vzájemnou inspirací. Na základě získané zpětné vazby byli účastníci s kurzem spokojeni a převážná většina projevila zájem o jeho pokračování v letním semestru.

Vážíme si toho, že můžeme spolupracovat přímo s odborníky naší univerzity. V této oblasti je velký potenciál rozvoje. V rámci pracovní skupiny AP3SP se plánuje vytvoření jednotného a koncepčního kurzu pro studenty se specifickými poruchami učení. Jsme rádi, že UHK může předat své zkušenosti a podílet se tak na tvorbě kurzu. 

      
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 9.1.2017 12:25