Co Vás zajímá?
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
Společenský večer UHK je za námi!
Inaugurace rektora Univerzity Hradec Králové a jeho tří děkanů
XII. Hradecké dny sociální práce
15.01.2015

4. valná hromada Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Univerzita Hradec Králové se stala hostitelem 4. valné hromady Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Cílem této Asociace je zvyšovat odbornost a kvalifikaci zaměstnanců pracovišť zajišťujících podporu studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, přispívat k celkovému rozvoji služeb pro zmíněnou cílovou skupinu a dbát o to, aby byly poskytovány v souladu s platnou legislativou a obecně platnými standardy.

Valná hromada AP3SP se konala ve čtvrtek 15. ledna 2015 v prostorách rektorátu Univerzity Hradec Králové. Jednání se účastnili zástupci dvanácti vysokoškolských center podpory pro studenty se specifickými potřebami.  Naši univerzitu v této problematice zastupuje Středisko Augustin.

Diskutovalo se nad aktuálními trendy v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami a metodickým pokynem MŠMT, byly založeny nové pracovní skupiny a naplánovaly se vzdělávací semináře sloužící k objasnění problematických témat v oblasti podpory studentů se SP,“ přiblížila průběh valné hromady pracovnice střediska Augustin Michaela Šteflová. Na programu jednání valné hromady bylo mj. také přijetí nových členů Asociace, kterými jsou Slezská Univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Karlova v Praze. Z diskuze dále vyplynula příležitost zrealizovat některé z plánovaných aktivit Asociace v rámci společného projektu, což by napomohlo ke zlepšení podmínek studia studentů se specifickými potřebami na všech vysokých školách.

  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 20.1.2015 10:4