Co Vás zajímá?
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK
Letní škola pro zahraniční studenty
VIDEO: Připomeňte si letošní ročník Akademik runu
Literární cena Miroslava Ivanova byla udělena dvěma docentům UHK
Ministr zahraničních věcí navštívil UHK

Archiv UHK

Archiv UHK je akreditovaným veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.  Archiv UHK získal akreditaci v roce 2005, a stal se tak prvním nově akreditovaným archivem v republice. Archiv Univerzity Hradec Králové je rektorátním útvarem s celouniverzitními kompetencemi. Správním orgánem dohlížejícím na činnost Archivu UHK je Státní oblastní archiv v Zámrsku.


poskytované služby

  • Trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Univerzity Hradec Králové, jejích právních předchůdců a dalších osob či institucí spojených s Univerzitou Hradec Králové.

  • Zpřístupňování těchto archiválií v souladu s platnou legislativou.

  • Dohled nad spisovou službou, předarchivní péčí, skartačním řízením a veškerým nakládáním s písemnými i elektronickými dokumenty v prostředí Univerzity Hradec Králové. Dohled nad Podatelnou a spisovnou Univerzity Hradec Králové.

  • Dohled nad péčí o školní a některá další autorská díla vzniklá na Univerzitě Hradec Králové a zpřístupňování těchto děl. Jde zejména o vysokoškolské kvalifikační práce (tzn. práce bakalářské, diplomové, disertační), rigorózní práce a habilitační práce.

  • Dokumentace činnosti Univerzity Hradec Králové a podpora prezentace Univerzity Hradec Králové na veřejnosti.

  • Vědeckovýzkumná činnost v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové a v oblasti archivní vědy. Výstavní a publikační činnost v těchto oblastech.Vysokoškolské kvalifikační  práce obhájené po 1. 1. 2015 jsou dostupné v uložišti THESES, https://theses.cz/.

Vysokoškolské kvalifikační  práce obhájené v letech 2006-2014 jsou dostupné na stránkách http://evskp.uhk.cz , kde u každé práce pod metadaty je přidán odkaz, který umožní práci i posudky si prohlédnout.
kontakt
a: budova R, místnost 84080
t: +420 493 332 541
e: sylva.sklenarova@uhk.cz

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 29.9.2015 13:19