Co Vás zajímá?
Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční pobyty
Forenzní entomologie - přednáška
Harmonogram imatrikulací a promocí absolventů 2016/2017
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Vše, co potřebujete vědět o studiu v zahraničí
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF
Nový měsíčník Za vědou představí akademiky i z netradičních stránek

GAČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové v současné době řeší dva grantové projekty Grantové agentury České republiky:

Název projektu: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
Řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Rezek Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. (KCh, PřF, UHK) a Ing. Štěpán Potocký Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2017 - prosinec 2019


Název projektu: Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů
Řešitel: RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2015 - prosinec 2017

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 4.1.2017 14:22