Co Vás zajímá?
UHK vs. UPCE | Obhájíme pohár? | Přijďte fandit 13. 12. 2018
Dofoukni si u nás mozek! Nahustíme ti ho vědomostmi k prasknutí
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy

GAČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové v současné době řeší tyto grantové projekty Grantové agentury České republiky:

Standardní projekt GA ČR: Výzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému
 • Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Jana Žďárská Karasová Ph.D., Ministerstvo obrany, Univerzita obrany
 • Spoluřešitel: Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (KCh PřF)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Reaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo-katalytických scavengerů využitelných při intoxikacích organofosforovými sloučeninami
 • Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Spoluřešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Inhibice signální dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů
 • Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Hodný CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
 • Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací
 •  Hlavní řešitel: doc. Anton Galaev Dr. rer. nat., DSc. (KMa PřF UHK)
 •  Spoluřešitel: Dr. Hong Van Le DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
 •  Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Juniorský projekt GA ČR: Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní
 • Řešitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. (KBi PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Název projektu: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
Řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Rezek Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. (KCh, PřF, UHK) a Ing. Štěpán Potocký Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2017 - prosinec 2019


Název projektu: Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů
Řešitel: RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2015 - prosinec 2017

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.6.2018 16:33