Co Vás zajímá?
Další konference projektu CIVIS
Hostující přednášející na Didaktickém semináři KMa
Studujte v zahraničí v ak. roce 2018/2019
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Přednáška v rámci seminářů ze zoologie
Ještě nekončíme - k nám si podej přihlášku až do 31.3.!
Studuj #hnizdovedcu | Přijímací řízení pro rok 2018/2019
Přednáška absolventa PřF UHK

GAČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové v současné době řeší dva grantové projekty Grantové agentury České republiky:

Standardní projekt GA ČR: Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací
  •  Hlavní řešitel: doc. Anton Galaev Dr. rer. nat., DSc. (KMa PřF UHK)
  •  Spoluřešitel: Dr. Hong Van Le DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
  •  Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Juniorský projekt GA ČR: Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní
  • Řešitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. (KBi PřF UHK)
  • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Název projektu: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
Řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Rezek Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. (KCh, PřF, UHK) a Ing. Štěpán Potocký Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2017 - prosinec 2019


Název projektu: Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů
Řešitel: RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2015 - prosinec 2017

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 9.2.2018 7:48